Frånvaro för hela skolan eller grupper av elever

Skriv ut

Hur kan man i Skola24 få fram en genomsnittlig frånvaro för alla elever på skolan? Ibland vill man även jämföra hur frånvaron ser ut för olika grupper av elever, t.ex. flickor/pojkar, elever i olika årskurser eller på olika program på gymnasiet. Ett sätt att få fram denna information är att i schemat skapa grupper för de jämförelser man vill göra. Dessa grupper kan hållas uppdaterade med automatik. I Skola24 kan man sedan ta fram en rapport som beräknar medelvärdet av frånvaronyckeltal för alla elever i de valda grupperna.

squiqqly Created with Sketch.

Skapa grupper i Skola24 Schema

• Välj Tabell – Grupp.

• Klicka på knappen Egenskaper och välj fliken Koppling.

Markera följande fält och klicka därefter på OK.

o Basgrupp
o Lägg automatiskt till elever från basgrupper

o ev. Kön för basgrupper

o ev. Program för basgrupper

• Skapa lämpliga gruppnamn och koppla dessa med hjälp av basgrupp till ett urval av elever. Här nedan följer tre exempel på inmatning. Grupperna uppdateras automatiskt när det kommer nya elever och vid klassbyten.

Alla elever på hela skolan
Som basgrupper anges alla klasser på skolan.

Alla elever i årskurs 7, 8 respektive 9
Som basgrupper anges alla klasser i den aktuella årskursen.

image4ejfj.png

Alla flickor respektive pojkar
Som basgrupper anges alla klasser.
I fältet Kön för basgrupper anges K respektive M.
Det krävs att det under Inställningar – Anpassa – Nationella alternativ, fliken Personnummer är angett Sverige som Format.

image2szzl.png

Alla elever på programmet NA respektive TE
Som basgrupper anges alla klasser det är aktuellt att hämta elever från. I fältet Program för basgrupper anges programbeteckningar. Det krävs att elever i elevtabellen har en uppgift ifylld i fältet Program. Om klasserna bara innehåller elever från ett och samma program behöver inte Program för basgrupper anges.

nr3.PNG


Ta fram rapport i Skola24

• Välj Sammanställningar - Sammanställningar  - Statistik på skolnivå - Frånvaro för klass/grupp.

• Under rubriken Personer, välj att Grupper ska visas och markera sedan den eller de grupper som ska tas med i sammanställningen.

• Under Frånvaro, välj tidsperiod.

• Ändra tider under Schemamall om skolan har lektioner före 8:00 eller efter 17:00.

• Klicka på Visa för att ta fram rapporten.

imagezm87.png

 

Uppdaterad 16 juni 2023

Skriv ut