Frånvaro under praktik

Skriv ut

För att mentorerna ska kunna föra frånvaro för sina elever när dessa har praktik behöver man skapa lektioner i ämnet praktik (alternativ PRAO eller APL), som kan föras över till Skola24.

squiqqly Created with Sketch.

I exemplet nedan har eleverna i åk 9 praktik under veckorna 46 och 47. Frånvaron ska föras av mentorn i respektive klass, men lektionerna som skapas i ämnet praktik ska inte räknas in i mentorernas arbetstid.

• Avboka först de ordinarie lektionerna för eleverna i årskurs 9 under vecka 46 och 47. (Tabell-Avbokning). Skriv in veckorna och ange alla klasser som omfattas av avbokningen på samma rad.

• Skapa sedan ämnet praktik. Ta fram Formulär – Ämne, ange praktik som ID.

• Gå sedan till fliken Rast/Längd och ange 0 i rutan Justera längd för lärare%.

• Ange på fliken Övrigt att ämnet ska bortse från avbokning, samt på fliken Undantag att ämnet ska ignorera lunchvillkor.

• För att undvika att schemat blir rörigt, kan man på fliken Dölj till exempel ange att lektioner i ämnet ska döljas på schema för hela läsår eller endast visas på skärm.

• Skapa sedan lektioner med ämnet praktik och mentorn som lärare för respektive klass. Lektionerna kan skapas direkt i det grafiska schemat (Högerklick: Skapa lektion-Vanliga eller i Tabell - Lektion. Tillåt dubbelbokad lärare för lektionerna, eftersom mentorn har kvar sin undervisning i de klasser som inte har praktik.

Uppdaterad 19 januari 2021

Skriv ut