Närvaro vid fjärr- eller distansundervisning

Skriv ut

När elever får fjärr- eller distansundervisning behövs ett sätt att följa upp vilka elever som deltar och vilka som är frånvarande. I Skola24 finns möjlighet att använda en "frånvaroanledning" som inte räknas som frånvaro från skolan, utan endast anger att eleven inte är fysiskt närvarande på lektionen. Eleven ses alltså som närvarande, men läraren ser i sin rapporteringsvy att eleven inte kommer att vara på plats.

Tipset nedan beskriver hur man kan göra och vilken information som behöver riktas till användare med olika roller.

fill-color Created with Sketch.

Kommunadministratör

Kommunadministratören behöver skapa en ny frånvaroanledning. Vid behov av hjälp med detta, kontakta Skola24 support.

 1.  Välj Administration - (Fliken Frånvaro/Närvaro) Frånvaroanledningar.
 2. På inmatningsraden längst ned, skriv in ett lämpligt ID med tanke på sortering i listor, t.ex. 11 eller 011. I kolumnen Klartext anges t.ex. namnet Fjärrundervisning eller Deltar på distans. Klicka på Spara. (Växla till kommunadministratör rollen uppe vid högra hörnet på sidan om du inte kan mata in anledningen)
 3. Ge den nya anledningen "Deltar på distans" lämpliga inställningar:
  • Ta bort markeringen i kolumnen Frånvaro.
  • Låt anledningen vara markerad som "Valbar för skolpersonal".
  • Markera även "Valbar för förälder" och i förekommande fall "Valbar för elev".
  • Klicka på Spara.

Skolpersonal

Det finns olika alternativ för användning av den nya frånvaroanledningen beroende på om distansundervisningen gäller enstaka elever, vissa grupper/klasser eller hela skolan.

 1. På sidan Frånvaro - Rapportera lektion kan lärare välja anledningen "Deltar på distans" för enstaka elever som inte är på plats.
 2. Enstaka elever kan frånvaroanmälas med anledningen "Deltar på distans" via Frånvaro - Anmäla frånvaro och välja elev och trycka på knappen ny frånvaro. Denna registrering kan gälla för en eller flera dagar.
 3. Användare med rollerna Skoladministratör eller Kanslist kan frånvaroanmäla hela klasser eller grupper med anledningen "Deltar på distans" via Frånvaro - Anmäla frånvaro, välja klass och trycka på knappen Ny Frånvaroanmälan och välja orsak . En valfri tidsperiod från idag och framåt i tiden kan väljas.
 4. Om distansundervisningen ska gälla alla elever på skolan, rekommenderas att schemaläggaren skapar en grupp som innehåller alla elever. ( Se detta tips för information om hur sådana grupper skapas.) Efter publicering av schemat kan gruppen användas för att registrera en frånvaroanmälan för alla elever i gruppen.
 5. Läraren bör inte vara för snabb med att färdigrapportera dagens lektioner. Det är viktigt att dagens sjukanmälningar hinner registreras innan eleverna rapporteras med anledningen "Deltar på distans". Orsaken är att en rapporterad "närvaro" med distansundervisning inte ändras av en frånvaroanmälan med annan anledning.

Vårdnadshavare/Elev

I de fall då hela skolan omfattas behöver vårdnadshavare och elever inte ändra sina rutiner för frånvaroanmälan. Om eleven är sjuk ska hen inte delta i skolarbetet och ska därför sjukanmälas på vanligt sätt.

Det kan dock förekomma att enskilda elever ska hålla sig hemma pga smittrisk och då kan man från hemmet anmäla eleven med anledningen "Deltar på distans". Telefontjänsten fungerar i detta fall inte, utan användaren behöver logga in i Skola24 och göra frånvaroanmälan där.

 1. Logga in i Skola24 och välj Frånvaro - Frånvaroanmälan.
 2. Välj det datumintervall som är beslutat för distansundervisningen.
 3. Välj anledningen "Deltar på distans" och klicka på Spara.

 

Uppdaterad 8 mars 2021

Skriv ut