Lunchrapport specialkost

Skriv ut

Skapa lunchrapport som bygger på frånvarorapporter. 

fill-color Created with Sketch.

Lunchrapport

Rapporten visar på antalet frånvarande elever och är en hjälp till skolköket för att planera och anpassa antalet portioner.

Anmäld frånvaro under en skoldag

Syfte: Att ta reda på hur många som är frånvarande för att anpassa antalet portioner för lunch. Både totalt och när det gäller behov av specialkost.
Metod: Befintlig rapport visar den totala frånvaron. Komplettera rapporten genom att fylla i fältet ”Kategori” för elever och skapa rapportmallar med filter och sortering på ”Kategori”.

Rapport: Frånvaroanmälan för elev

Grundrapporten visar vilka elever som är frånvaroanmälda idag och det totala antalet anmälda. Därigenom vet man hur många elever som inte ska äta lunch idag. Med hjälp av nedanstående rapportmall kan man även få veta hur många portioner specialkost som inte kommer att behövas.

 • Välj – Sammanställningar - Sammanställningar - Frånvaroanmälda elever - Frånvaroanmälan för skola..

 • Klicka på länken ”Växla till avancerat läge” och gå till fliken ”Ny rapport”.
 • Spara rapporten under ett nytt namn, t.ex. Lunchrapport.
 • Ställ in synlighet för skolor och roller.

 • Leta fram sektionen Inställningar – Fält/Gruppering.
 • Lägg i rapportmallen in ett filter Kost* i fältet Kategori samt markera att det här fältet ska vara på
 • Ange även att rapporten ska sorteras på fältet Kategori genom att ange 1 i kolumnen
 • Lägg i rapportmallen in filter ”” (två citattecken) i fältet Från (Tid). I fältet Till (Tid) skriv in filter "",23:59 (två citattecken och 23:59 med ett kommatecken emellan) för att även få med frånvaroanmälan som ringts in via telefontjänsten. Det här görs för att man endast ska få med elever som är frånvarande hela dagen.
 • Avmarkera ev. fälten Kommentar och Rapportör så att de inte visas i rapporten.

Bild 2

 • Klicka på Spara.

Bild 3

 • Under Administration -Administration – (Fliken användare) Elever finns fältet Kategori. Fyll i Kost A, Kost B etc. för elever med specialkost. (Använd koder för att undvika att ange något som kan kopplas till hälsa.) Det är även möjligt att fylla i fältet Kategori i elevtabellen i schemaprogrammet om man föredrar det.

 • Vid val av Lunchrapporten visas vilka elever med specialkost som är frånvarande.

Bild 5

Uppdaterad 19 juni 2023

Skriv ut