Veckoöversikt

Skriv ut

Veckoöversikten ger en överblick över barnens vistelsetid på förskolan för önskad vecka.

fill-color Created with Sketch.

Välj avdelning genom att klicka på avdelningens namn (vald avdelning markeras med att bakgrund ändrar färg samt en bock framför namnet). Det går att välja en enstaka eller flera avdelningar. Innevarande vecka visas som standard, men genom att klicka på pilen framåt eller bakåt går det att förflytta sig i tid veckovis.

Veckoöversikten visar barnens namn  vertikalt och veckans dagar horisontellt. Inom parantes efter veckodagens namn visas antalet barn som är närvarande på förskolan. Om ett eller flera barn har sekretessmarkering syns detta genom en varning. Användaren gör ett aktivt val för att barnet/barnen ska visas i vyn.

När ett barn har en tillfälligt ändrad tid för någon eller några dagar i vyn visas detta med en klocksymbol intill den ordinarie vistelsetiden. Samma ikon visas när ett lovschema gäller för de barn som lovschemat har besvarats för.

Önskar man få en översikt för ett visst klockslag, t.ex. hur många barn som är kvar på eftermiddagen och äter mellanmål, så skrivs önskad tid in i fältet Filtrera på tid eller frånvaroanledning ovanför översikten. Efter veckodagen visas antalet barn som är närvarande vid valt klockslag. Det går även att filtrera på barnets namn samt på frånvaroanledning eller texten Schema saknas.

För att skriva ut veckoöversikten, tryck på knappen Skriv ut.

Uppdaterad 23 januari 2020

Skriv ut