Anmäla frånvaro

Skriv ut

Anmäld frånvaro för elever kan läggas in i systemet och får direkt genomslag på aktuella lektioner. Vissa funktioner är beroende av skolans inställningar.

 

For information in English.

fill-color Created with Sketch.

Eftersom funktionerna är olika för olika roller finns för vissa användare en möjlighet att växla mellan två lägen: Privat respektive Skolpersonal.  På den här sidan beskrivs hur frånvaroanmälan fungerar för de båda alternativen.

Privat

Registrera frånvaroanmälan

En vuxenkontakt  kan frånvaroanmäla sina barn diekt i systemet. Myndig elev kan också få åtkomst till funktionen. Om du har flera barn kopplade till dig behöver du välja vilket barn som ska frånvaroanmälas. Finns endast ett barn är det förvalt.

Välj Ny frånvaroanmälan. Dagens datum är alltid förvalt, men går att ändra till ett annat datum framåt i tiden genom att skriva över med önskat datum direkt i fältet, eller genom att klicka på kalenderikonen och byta datum där. OBS! Heldagsfrånvaro kan endast anmälas för innevarande dag och ett maximalt antal dagar framåt enligt enhetens inställning.

För fler sammanhängande dagar eller frånvaro längre fram i tiden, kontakta skolan. Om frånvaroanmälan endast gäller del av dag går det att ändra start- och sluttider genom att öppna och välja i listorna till höger om datumfälten. En vuxenkontakt/elev kan inte anmäla frånvaro kortare än 30 minuter som frånvaro del av dag. Frånvaro del av dag kan inte heller anmälas för del av dag som har passerat. Välj eventuellt anledning.

Du kan bara välja anledning om administratören har gjort mer än en anledning valbar. Bekräfta frånvaroanmälan genom att trycka på knappen Anmäl frånvaro. Tryck Avbryt om du vill stänga formuläret utan att spara frånvaroanmälan.

Avsluta frånvaroanmälan

En pågående frånvaroanmälan går att avsluta t.ex. om en elev som sjukanmälts för flera dagar blir frisk tidigare än väntat. Frånvaroanmälan ligger då kvar på tidigare lektioner och tas bort från lektioner från tidpunkten för avslutandet.

Vuxenkontakt/elev kan endast avsluta frånvaroanmälningar som den själv har skapat via webbinloggning eller appen. En anmälan som har gjorts via telefon kan bara ändras av skolpersonal.

Om du har flera barn kopplade till dig behöver du välja barn först, finns endast ett barn är det förvalt.

Befintliga frånvaroanmälningar visas i en lista med rubrikerna Aktuell vecka, Kommande veckor och Föregående veckor. Öppna den pågående frånvaroanmälan som ska avslutas genom att klicka på den. Välj Avsluta frånvaroanmälan och bekräfta avslutandet i formuläret som öppnas, eller välj Avbryt för att ångra kommandot.

Ändra frånvaroanmälan

Det går att göra ändringar i en registrerad frånvaroanmälan. På en framtida frånvaroanmälan går alla ingående delar att ändra, på en påbörjad frånvaroanmälan kan endast slutdatum och sluttid ändras, övriga fält är låsta. En avslutad frånvaroanmälan går inte att redigera.

Vuxenkontakt/elev kan endast ändra frånvaroanmälningar som den själv har skapat via webbinloggning eller appen. En anmälan som har gjorts via telefon kan bara ändras av skolpersonal. Om du har flera barn kopplade till dig behöver du välja barn först, finns endast ett barn är det förvalt. Befintliga frånvaroanmälningar visas i en lista med rubrikerna Aktuell vecka, Kommande veckor och Föregående veckor. Öppna den frånvaroanmälan som ska ändras genom att klicka på den. Gör önskade ändringar och välj Spara ändringar eller välj Avbryt för att ångra kommandot. Formuläret stängs och frånvaroanmälan visas i listan med sparade ändringar.

Ta bort frånvaroanmälan

Frånvaroanmälningar kan tas bort om de ligger i framtiden. Vårdnadshavare/elev kan endast ta bort frånvaroanmälningar som den själv har skapat. Om du har flera barn behöver du välja barn först, finns endast ett barn är det förvalt. Befintliga frånvaroanmälningar visas i en lista med rubrikerna Aktuell vecka, Kommande veckor och Föregående veckor. Öppna den frånvaroanmälan som ska tas bort genom att klicka på den. Välj Ta bort och bekräfta borttagandet i formuläret som öppnas, eller välj Avbryt för att ångra kommandot.

Skolpersonal

Registrera frånvaroanmälan

En lärare kan frånvaroanmäla sina mentorselever samt elever i sina undervisningsgrupper. Kanslister och administratörer har tillgång till alla skolans elever. Välj först klass eller grupp, sedan den elev som ska frånvaroanmälas. När elevlistan är öppen kan man bläddra genom att skriva den första bokstaven i förnamnet.

Välj Ny frånvaroanmälan. Dagens datum är alltid förvalt, men går att ändra till ett annat datum framåt i tiden genom att skriva över med önskat datum direkt i fältet, eller genom att klicka på kalenderikonen och byta datum där.

Om frånvaroanmälan endast gäller del av dag går det att ändra start- och sluttider genom att öppna och välja i listorna till höger om datumfälten.

För att kunna spara frånvaroanmälan behöver en frånvaroanledning väljas. Om skolan har aktiverat funktionen kan även fasta kommentarer finnas att välja. Bekräfta frånvaroanmälan genom att trycka på knappen Anmäl frånvaro. Tryck Avbryt om du vill stänga formuläret utan att spara frånvaroanmälan.

Avsluta frånvaroanmälan

En pågående frånvaroanmälan går att avsluta t.ex. om en elev som sjukanmälts för flera dagar blir frisk tidigare än väntat. Frånvaroanmälan ligger då kvar på tidigare lektioner och tas bort från lektioner från tidpunkten för avslutandet.

Välj klass eller grupp, sedan den elev som frånvaroanmälan ska avslutas för. När elevlistan är öppen kan man bläddra genom att skriva den första bokstaven i förnamnet.

Befintliga frånvaroanmälningar för den valda eleven visas i en lista med rubrikerna Aktuell vecka, Kommande veckor och Föregående veckor. Öppna den pågående frånvaroanmälan som ska avslutas genom att klicka på den. Välj Avsluta frånvaro och bekräfta avslutandet i formuläret som öppnas, eller välj Avbryt för att ångra kommandot. 

Ändra frånvaroanmälan

Det går att göra ändringar i en registrerad frånvaroanmälan. På en framtida frånvaroanmälan går alla ingående delar att ändra, på en påbörjad frånvaroanmälan kan endast slutdatum och sluttid ändras, övriga fält är låsta. En avslutad frånvaroanmälan går inte att redigera. Om eleven felaktigt har fått frånvaro ett tidigare datum kan den tas bort under Ändra frånvaro för elev.

Välj klass eller grupp, sedan den elev som frånvaroanmälan ska ändras för. När elevlistan är öppen kan man bläddra genom att skriva den första bokstaven i förnamnet.

Befintliga frånvaroanmälningar för den valda eleven visas i en lista med rubrikerna Aktuell vecka, Kommande veckor och Föregående veckor. Öppna den frånvaroanmälan som ska ändras genom att klicka på den. Gör önskade ändringar och välj Spara ändringar eller välj Avbryt för att ångra kommandotFormuläret stängs och frånvaroanmälan visas i listan med sparade ändringar.

Ta bort frånvaroanmälan

Frånvaroanmälningar kan tas bort om de ligger i framtiden. Välj klass eller grupp, sedan den elev som frånvaroanmälan ska tas bort för. När elevlistan är öppen kan man bläddra genom att skriva den första bokstaven i förnamnet. Befintliga frånvaroanmälningar för den valda eleven visas i en lista med rubrikerna Aktuell vecka, Kommande veckor och Föregående veckor. Öppna den frånvaroanmälan som ska tas bort genom att klicka på den. Välj Ta bort och bekräfta borttagandet i formuläret som öppnas, eller välj Avbryt för att ångra kommandot.

Uppdaterad 26 februari 2024

Skriv ut