Sms-avisering

Skriv ut

På denna sida beskrivs tillvalet SMS bas.

Tillvalet SMS bas gör det möjligt att skicka meddelanden via sms från Skola24. Meddelanden kan skickas till vårdnadshavare och elever med upplysning om att elev har fått frånvaro registrerad. 

fill-color Created with Sketch.

Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet ska skolan se till att elevens vårdnadshavare informeras samma dag eller så snart som möjligt enligt Skollagen. Tillval Sms-avisering skickar meddelande automatiskt via sms till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24 Frånvaro.

Under Administration – Frånvaroanledningar anges vilka frånvaroanledningar som ska generera meddelanden. Även frånvaro utan registrerad anledning kommer att generera ett meddelande.

Inställningar

Varje skola kan välja hur man föredrar att skicka frånvaromeddelanden. Inställningen finns tillgänglig för administratören under Administration - Inställningar - Grundinställningar för skola på Fliken Frånvaromeddelande.

Frånvaromeddelanden till föräldrar och myndiga elever
Här aktiveras funktionen att skicka meddelande när en elev har frånvaro. Vårdnadshavare till elever får meddelandet, för myndiga elever finns en separat inställning. Skolan kan välja mellan olika alternativ för tidpunkt då meddelandet ska skickas.

Innehåll i frånvaromeddelandet
Skolan kan välja att inkludera mer eller mindre text i meddelandet. För den mest omfattande texten finns en skillnad mellan e-post och sms, då sms inte har plats för lika mycket information som e-post. 

Skicka meddelande som
Skolan väljer om meddelandet ska gå ut som e-post eller som sms. Det går också att ställa in att meddelande i första hand ska skickas som e-post och i andra hand (om inte någon e-postadress finns registrerad för föräldern) som SMS eller tvärtom.

SMS meddelande
För sms- meddelande kan avsändare ändras.

 

Uppdaterad 26 februari 2024

Skriv ut