Läsårsstart

fill-color Created with Sketch.

Nytt läsår

För varje nytt läsår ska ett nytt schema påbörjas. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur mycket information man vill spara från föregående år. I vissa fall är det lämpligt att starta från början med ett tomt schema och i andra fall är det bäst att skapa sitt schema utifrån förra årets schema.

Schemaläggning klasslärare

I Skola24 Schema kan flera användare arbeta samtidigt. Detta är mycket användbart i lägre årskurser där huvudschemaläggaren kan mata in alla grundförutsättningar och skapa lektioner utifrån tjänstefördelningen och klasslärarna kan lägga sitt eget schema.

Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan vårdnadshavarna registrera sina veckors vistelsetider separat.

Kontrollera schemat

När schemaläggningen för det nya läsåret börjar bli färdigt är det lämpligt att göra en genomgång av schemat för att kontrollera att inga felaktigheter finns och att alla villkor är korrekt inmatade. 

Färgutskrift

Om du vill skriva ut scheman i färg behöver du göra en inställning i schemat. Öppna menyn 'Format' och välj 'Utskrift'. Under fliken 'Generellt' hittar du en checkbox för alternativet 'Använd färger'. Markera den och klicka på OK så kommer dina scheman att skrivas ut i färg.

Tänk på att avmarkera detta alternativ om du skriver ut på en skrivare utan färgmöjligheter.  

Export av schemainformation

Till vår support kommer en del frågor kring hur en exportfil skapas från Skola24 Schema och därefter kan importeras till ett mottagande system. Det gäller både textfilsimporter och databasimporter.

Minska trängsel i skolan

För att minimera smittspridning rekommenderas åtgärder som bidrar till att minska trängseln i skolan. Schemaprogrammet innehåller flera funktioner som är användbara, både medan schemat läggs och för att göra en kontroll i efterhand.

Felmarkering (systemsatt)

'Ignorera alla villkor' kompletterades förra sommaren med 'Felmarkering (systemsatt)'. 

'Felmarkering (systemsatt)' är den markering systemet automatiskt sätter vid fel vilket färgar lektionen svart. 'Ignorera alla villkor' görs endast manuellt av schemaläggaren.

 

Detta gör det enkelt att skilja mellan de undantag som görs avsiktligt och de fel som systemet upptäcker. 

Lärare med samma signatur

Om två eller fler lärare har samma signatur går inte publicering av Skola24 Schema att genomföra och man får felmeddelandet 'Lärare med samma signatur'. 

Fel vid publicering

Om publicering av Skola24 Schema inte går att genomföra kan man få ett felmeddelande som berättar att schemats inställningar hindrar det från att publiceras till Skola24. 

Serieändring av gruppnamn

Vid terminsskifte kan det finnas behov av att ändra beteckningar på grupper i ett redan färdigt schema.