Elev eller lärare slutar på skolan

Skriv ut

Administration när en elev eller lärare slutar på skolan. 

fill-color Created with Sketch.

Elev slutar på skolan

När en elev slutar på skolan ska eleven tas bort från schemat så att den kan arkiveras i Skola24. Först då kan en annan skola ta över eleven. Observera alltså att eleven inte ska raderas i Skola24.
Gör så här:

1. Logga in som administratör i Skola24 och gå in under Administration - Inställningar – Grundinställningar för skola, fliken Publicering. Se till att boxen Arkivera poster som ej finns representerade i schemat är markerad.

2. Öppna därefter schemat och radera eleven i Tabell – Elev.

3. Publicera schemat till Skola24 via Arkiv - Publicera aktuellt schema. Eleven kommer därmed att arkiveras eller byta skoltillhörighet till nästa dag.

Skolans administratör för Skola24 kan få fram rapporter för frånvaro och omdömen även för elever som har slutat genom att i rapporturvalet backa datumet i fältet Grupputseende för till ett datum då eleven fanns på skolan och därefter markera fältet Visa arkiverade grupper/elever.

Lärare slutar på skolan

När en lärare slutar på skolan gäller i princip samma åtgärd som för elever. Läraren ska inte raderas i Skola24, eftersom den där är kopplad till tidigare lektionstillfällen och eventuella frånvaroregistreringar, utan tas enbart bort i schemat, som därefter exporteras/publiceras till Skola24.
För att kunna radera läraren i Tabell – Lärare i schemat måste läraren först tas bort från alla sina lektioner och eventuella tjänstefördelningsrader, till exempel i Tabell – Lektion och Tabell – Tjänstefördelning.

Uppdaterad 2 juni 2021

Skriv ut