Elever med undervisning på flera skolor

Skriv ut

Elever som går på en skola kan läsa t.ex. sitt språkval på en annan skola i kommunen.

fill-color Created with Sketch.

För att frånvarorapportering ska fungera i Skola24 när eleverna går på flera skolor får eleven endast finnas med klassbeteckning på sin ”rätta” skola i Skola24, annars kommer elevens skoltillhörighet att skifta beroende på vilken skola som uppdaterat Skola24 senast. Detta kan lösas på två olika sätt. I alternativ 1 har läraren en lektion med en grupp sammansatt av elever från flera olika skolor att registrera frånvaro för. Detta arbetssätt rekommenderas när eleverna hör till tre eller fler skolor. I alternativ 2 har läraren två eller fler lektioner med en grupp för varje skola att frånvarorapportera. Detta arbetssätt rekommenderas också om det är en hel grupp som har undervisning på en annan skola. Man bör också använda denna metod om det ska sättas omdöme för eleverna i Skola24.

Alternativ 1

På den mottagande skolan ska eleven finnas med i elevtabellen med sitt personnummer och namn men utan klassbeteckning. Eleven ska ingå i undervisningsgruppen tillsammans med skolans egna elever. Korrekt personnummer måste anges för samtliga elever.

Om den mottagande skolan har rättighet i elevregistret att hämta data i elevregistret från andra skolenheter kan uppgifterna om eleverna importeras. Då följer klassbeteckningen från elevens hemskola med men kan raderas efter import. Gör ett urval i Tabell - Elev på de klasser som inte tillhör den egna skolan och radera klassbeteckningen.

(Normalt ska schemat inte innehålla andra elever utan klassbeteckning eftersom elever som slutar på skolan bör tas bort för att kunna arkiveras i Skola24. Det är lämpligt att före importen radera dessa elever ur schemafilen).

Om lektionen även finns med på schemat för elevernas hemskola (till exempel för att elevernas schema ska bli komplett) ska det ämnet bockas ur av Skoladministratören i Skola24 under Administration - Administration (fliken Schema/Lokal) - Ämnen för att inte ämnet ska följa med in i Skola24.

Alternativ 2

Båda skolorna lägger in lektionerna i sina scheman med sina egna grupper. Läraren är registrerad med samma personnummer i Tabell – Lärare i båda skolornas schemafiler. Läraren får på detta sätt två lektioner att rapportera, en på sin ordinarie skola plus lektionen från den andra skolan. Läraren loggar in med samma användarnamn/lösenord och ser i listan över sina lektioner vilken skola varje lektion tillhör. Eleven finns med detta sätt bara klassplacerad på sin rätta skola i en schemafil.
Om gruppen bara består av elever från en annan skola, och man vill ha med lektionen även på schemat för den skola där undervisningen bedrivs (till exempel för att lärarens schema ska bli komplett eller för att boka salen), använder den skolan en grupp utan elever, och väljer att inte exportera lektionen till Skola24.

Uppdaterad 2 juni 2021

Skriv ut