Lärare med samma signatur

Skriv ut

Återanvändning av lärarsignatur. Läs nedanstående instruktion eller se filmen om hur du byter lärarsignatur här.

fill-color Created with Sketch.

Lärartabellen är den enda av persontabellerna i Skola24 som har två ID-fält: Personnummer och Signatur. Båda fälten måste för varje skola innehålla unika värden. Samma gäller även i schemat, så normalt är detta inte något problem.
Dock uppstår problem om man vill återanvända en lärarsignatur som tidigare använts på en annan lärare, eftersom lärare som inte längre finns kvar i schemat fortfarande finns arkiverade i Administration - Administration (fliken Användare) – Lärare i Skola24. Problemet upptäcks oftast vid en publicering till Skola24, då det yttrar sig som ett fel i verifieringsrapporten i Publicera aktuellt schema i Skola24 Schema.

För att möjliggöra återanvändning av lärarsignaturen måste den gamla lärarens signatur ändras i Skola24. Ändringen måste göras i vyn Administration – Administration (fliken Användare) - Lärare.
Hitta arkiverad lärare

I Administration – Administration (fliken Användare) - Lärare, klicka på knappen Inställningar i det övre vänstra hörnet.

• Markera rutan till vänster om Arkiverad längst ner på fliken Allmänt och välj Spara eller Spara och visa.

nr2.PNG

Markera nu kolumnfunktionen Filter högst upp på sidan. Vänsterklicka på rubriken Arkiverad och välj filter Ja och Nej för att hitta alla registrerade lärare i Skola24, både aktiva och arkiverade. Om du vet att läraren du söker är arkiverad räcker det förstås att välja Ja som filter.

nr3.PNG

Du ska nu kunna hitta den lärarsignatur som du vill återanvända och lägga till exempelvis ett X efter signaturen för att frigöra signaturen till en ny lärare.
nr4.PNG

När detta är gjort kan du gå tillbaka till schemat och göra om och slutföra genom att publicera schemat under Arkiv-Publicera aktuellt schema.
Den nya läraren kommer att läggas till i Skola24 vid följande publicering.

Uppdaterad 2 juni 2021

Skriv ut