Lektioner saknas

Skriv ut

Lektioner finns i schemat men förs inte över till Skola24.

fill-color Created with Sketch.

Alla lektioner saknas i Skola24

Felet finns troligen i Skola24 Schemas läsårsinställningar. Kontrollera under Inställningar – Generellt – Läsår i schemat att läsåret är korrekt registrerat. De dagar som ingår i läsåret ska vara vita. Kontrollera även inställningarna för eventuella perioder som används på lektionerna under Formulär – Period.


Enstaka lektioner saknas i Skola24

Ta fram schemat för aktuell vecka (Rapport – Schema), välj aktuell vecka i fältet  (vecka). Kontrollera om lektionen finns för aktuell vecka. Om lektionen finns för veckan, kontrollera om fältet Exportera ej är ifyllt i någon av tabellerna nedan. Fältet Exportera ej finns under fliken Övrigt i tabellerna. (Om fältet inte syns i listan, gå in på Inställningar – Anpassa – Tabeller och menyer och bocka för Export/Import för att aktivera funktionen).

• Kurskod • Ämne • Lärare • Klass
• Elev • Sal • Lektion • Grupp

Under Administration – Administration (fliken Frånvaro/Närvaro) - Ämnen i Skola24 finns fältet Novaschem frånvarotillfällen. Om fältet är avmarkerat förs lektioner med ämnet inte över till Skola24.
Kontrollera att fältet Ämne är ifyllt för alla kurskoder i Tabell – Kurskod i schemat.
Tecken som används för att göra filter är inte lämpliga att använda i fälten för ID eller fälten för efternamn och förnamn i elev- och lärartabellerna. Exempel på sådana tecken är *, ’’, & och !.


Dubbla Guid

Det finns ett känt programfel i schemat:

Under vissa omständigheter kan två lektioner få samma GUID i Tabell - Lektion (GUID är en unik identifierare). Gör så här för att se om det finns samma GUID för två lektioner:

I Skola24 Schema: Gå in på Inställningar-Anpassa-Funktioner och menyer. Bocka för system.

Ta fram Tabell – Lektion, knappen Egenskaper, fliken System. Bocka för *GUID. Kopiera värdet för lektionen som inte förs över till Skola24 i fältet *GUID. Vänsterklicka på rubriken *GUID och klistra in värdet som filter. Om en annan lektion med samma GUID visas i filtret, behöver man skapa nytt GUID för hela lektionstabellen. Gör så här: Markera hela lektionstabellen, högerklicka och välj Skapa nytt GUID. Observera att detta bara behöver göras i undantagsfall. Kontakta supporten om du har frågor. 

Uppdaterad 2 juni 2021

Skriv ut