Grupper uppdateras inte

Skriv ut

Inställningar att kontrollera om grupper inte uppdateras. 

fill-color Created with Sketch.

Kontrollera inställningarna

Börja med att kontrollera inställningarna i Skola24 under Administration - Inställningar – Grundinställningar för skola, fliken Publicering.

Läs som standard över elevinnehåll för befintliga klasser betyder att elevinnehållet i klasser i schemat skriver över det som står i Skola24. Detsamma gäller för Läs som standard över elevinnehåll för befintliga grupper vid publicering; elevinnehållet i grupper i schemat skriver över det som finns registrerat i Skola24.
Det går att frångå grundinställningarna för enskilda grupper. Det görs under Administration – Administration (fliken Schema/Lokal) - Grupper/Klasser, fältet Uppdatera elevinnehåll.

Det finns tre val:

1. Följ standard betyder att elevinnehållet uppdateras enligt inställningarna under Inställningar – Grundinställningar för skola, fliken Publicering.

2. Uppdatera från schema betyder att elevinnehållet uppdateras enligt schemafilen.

3. Uppdatera ej från schema betyder att elevinnehållet inte uppdateras av schemafilen.

Kontrollera också att gruppbeteckningen används på den aktuella lektionen, inte en helklassbeteckning. Har gruppen exakt samma ID i elevregistret som i schemafilen?
Om en elev har varit felaktigt registrerad i en grupp, kan man ta bort eleven ur gruppen från ett tidigare datum. Gå in på Administration – Administration (fliken Schema/Lokal) - Grupper/Klasser, fältet Ändra elevinnehåll. Tryck på datumlänken vid Grupputseende för att ändra elevinnehållet från ett tidigare datum.


Dubbelt Guid

Under vissa omständigheter kan två grupper få samma GUID i Tabell - Grupp (GUID är en unik identifierare). Gör så här för att se om det finns samma GUID för två grupper.

• Gå in på Inställningar – Anpassa – Tabeller och menyer. Bocka för System.

• Ta fram Tabell – Grupp, knappen Egenskaper, fliken System. Bocka för *GUID. Kopiera värdet för gruppen i fältet *GUID. Vänsterklicka på rubriken *GUID och klistra in värdet som filter. Om en annan grupp med samma GUID visas i filtret, behöver man skapa nytt GUID för hela grupptabellen. Gör så här: Markera hela grupptabellen, högerklicka och välj Skapa nytt GUID. Observera att detta bara behöver göras i undantagsfall. Kontakta supporten om du har frågor.

 

Uppdaterad 24 februari 2021

Skriv ut