Frånvaroanmälan via telefon

Skriv ut

På denna sida beskrivs tillvalet Frånvaroanmälan via telefon.

Frånvaroanmälan telefon gör det möjligt att anmäla frånvaro direkt i Skola24 Frånvaro via telefon. Skolan behöver ingen personal som måste vara tillgänglig för att ta emot frånvaroanmälningar och registrera frånvarouppgifter i systemet. Telefonanmälan är tillgängligt dygnet runt. I detta tillval ingår även möjligheten att frånvaroanmäla i Skola24 MobilApp.

fill-color Created with Sketch.

Välkomna att börja använda telefontjänsten för frånvaroanmälan via telefon. 

  • Numret ni skall använda har skickats i en leveransbekräftelse.
  • Frånvaroanmälan är kopplad till en vald frånvaroanledning i Skola24. Denna anledning får inte tas bort och skall inte vara valbar per skola. Se vidare under Administration - fliken Frånvaro/Närvaro - Frånvaroanledningar.

Tänk på!

Frånvaroanmälan kan bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter kl. 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Ny frånvaroanmälan ska göras varje dag om eleven är fortsatt frånvarande.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger man på luren innan bekräftelsen kommer anmälan att avbrytas.

Elevernas personnummer måste innehålla enbart siffror (TF-nr fungerar inte).

Det behöver inte finnas ett konto i Skola24 för att använda telefontjänsten. Inringd frånvaroanmälan visas i kommentarfältet med det telefonnummer som använts. Undantag är om frånvaroanmälan är inringd från ett hemligt nummer eller från en växel som inte redovisar nummer.

Om anmälan sker via Skola24 MobilApp krävs konto och inloggning. Anmälan knyts då till den användare som gjorde registreringen.

Tips för att få ut information om de nya rutinerna

  • Information via skolans webbplats.
  • Massutskick till alla föräldrar som har konto i Skola24: Klicka på Administration – Föräldrar/elever . Markera alla poster, ändra till kolumnfunktionen ”Samla”, klicka på rubriken ”E-post Förälder”, spara data till klippminnet, klistra in i e-postprogram.
  • Tala in ett meddelande på er eventuella nuvarande telefonsvarare: T.ex. ”Frånvaroanmälan kommer hädanefter att ske direkt till Skola24 på telefonnummer XXX-XXX XXX. Vänligen ha barnets 10-siffriga personnummer i beredskap. Observera att frånvaroanmälan måste ske före 12.00 för att den ska gälla dagens datum.”

 

Uppdaterad 31 augusti 2021

Skriv ut