Sammanställningar Frånvaro/Närvaro

Skriv ut

Frånvaro och närvaro för elever kan sammanställas i rapporter på flera nivåer. Rapporterna visar enskilda elever, alla elever i en vald klass/grupp eller beräknad genomsnittlig frånvaro för ingående elever i valda grupper. Beräkningarna kan även göras per ämne eller kurs.

squiqqly Created with Sketch.

Frånvaro per elev

Sammanställningar visar summerad frånvaro för valda elever och tidsperioder. Möjlighet finns att ange filter för elever med frånvaro mer än angivet antal timmar eller angiven procent. Sammanställningarna Frånvarotillfällen och Arkiverad frånvaro ger möjlighet att se närvaro och frånvaro på enskilda lektioner för varje vald elev.

Närvaro per elev

Sammanställningarna visar summerad närvaro för valda elever och tidsperioder. Möjlighet finns att ange filter för elever med närvaro mindre än angivet antal timmar eller angiven procent.

Grafisk översikt per elev

De grafiska översikterna visar frånvaro och närvaro på lektioner i en grafisk vy. Färgmarkeringar anger om eleven har anmäld eller ej anmäld frånvaro på lektioner. I den första rapporten, Grafisk översikt, visas frånvaromönstret för en elev i taget under en valfri period upp till 20 veckor. Den rapport som kallas Grafisk översikt för grupp/klass visar samtliga elever i t.ex. en klass eller mentorsgrupp. 

Ämne/kurs per elev

Dessa rapporter visar sammanräknad lektionstid respektive frånvarotid uppdelat per ämne eller kurs för enskilda elever.

Frånvaroanmälan per elev

Rapporterna visar vilka elever som är frånvaroanmälda för valda dagar.

Verksamhet

Två rapporter ger möjlighet att följa upp elevers närvaro och lärares rapportering på skolnivå.
Rapporten Frånvaro totalt för grupp/klass visar genomsnittlig lektionstid och frånvarotid för de ingående eleverna i valda grupperingar. Skolans befintliga klasser och undervisningsgrupper kan väljas direkt i rapporten. Det finns även möjlighet att skapa grupperingar för att analysera frånvaron för hela skolan, alla flickor/pojkar eller för andra elevgrupper. Se vidare följande länk för att få tips om hur analysgrupper kan skapas i schemat: Klicka här. 
Rapporten Rapporteringsnivå lärare visar andelen rapporterade lektioner för skolans lärare.

Uppdaterad 17 februari 2020

Skriv ut