För dig som är lärare

Vid läsårsstart får vi många nya användare i Skola24 och det är dags för föräldramöten. Ge föräldrarna en god introduktion om hur er skola använder Skola24 så förebyggs misstag och frågor längre fram under läsåret.

Skola24 och skolan

Skola24 hanterar de administrativa delarna av elevernas skolgång. Skola24 innehåller många olika funktioner, inställningar och en stor mängd elevdata. 

 

För att hjälpa dig som är lärare att förklara vad Skola24 är har vi skapat filmen Skola24 och skolan, dela gärna den med era föräldrar. 

Logga in på flera sätt

Som lärare behöver du stötta föräldrarna i hur de loggar in i skola24.se samt i appen. Beroende på vilken lösning din skola eller kommun har valt, loggar föräldrarna in på olika sätt:

 • Genom aktiveringskod med användarnamn och lösenord
 • Med e-legetimation som mobilt BankID, Freja eller annan lösning

Om föräldrana ska logga in med med användarnamn och lösenord måste skolan skicka ut aktiveringskoder till vårdnadshavarna. Hör med skoladministratören på er skola om detta är gjort. 


Besök gärna vår spellista Förälder i Skola24 på vår youtubekanal, där hittar du filmerna Logga in och hitta rätt, Logga in på flera sätt samt Logga in med e-legetimation

Schema och frånvaro

Det är viktigt att du som är ansvarig lärare förklarar för föräldrana hur Skola24 fungerar.

Vi tipsar om att dela denna korta instruktionsfilm med era föräldrar. Filmen innehåller information om:

 • Schemavisaren
 • Frånvarorapport
 • Frånvaroanmälan 

Redigera kontaktuppgifter

Det är viktigt att föräldrarna har rätt e-postadress och mobilnummer registrerat så att frånvaromeddelandet kommer till rätt person.


Vid automatiska vårdnadshavarimporter ändras kontaktuppgifterna av skoladministratören i elevregistret. Det vill säga, föräldrarna kan inte själva redigera sina kontaktuppgifter. 

 

Om föräldrarna själva kan redigera sina kontaktuppgifter, informera om hur de ändrar e-postadress och telefonnummer. 

Appen Skola24 och frånvaromeddelanden

I appen Skola24 kan föräldrar titta på schemat samt frånvaroanmäla sina barn. Det finns olika inställningar som skolan kan göra gällande frånvaromeddelanden och rättigheten att anmäla frånvaro i Skola24. Ta reda på vad som gäller på din skola.

 • Har skolan aktiverat möjligheten för föräldrar att anmäla frånvaro via Skola24?
 • Vilka frånvaroanledningar genererar ett frånvaromeddelande på din skola?
 • Skickas frånvaromeddelande ut i samband med första lektionen, efter skoldagens slut eller vid en annan tidpunkt?
 • Vid frånvaromeddelande via e-post, skickas ett meddelande för varje lektion som eleven varit frånvarande på eller skickas max ett meddelande per dag?

Skola24 har två appar. Vårdnadshavarna ska ladda ner appen som heter Skola24 och har en grön logga.  

Checklista inför föräldramötet

 1. Hur loggar föräldrar in i Skola24? Via användarnamn och lösenord eller e-legitimation. 
 2. Hur kan föräldrar titta på schemat? Både i appen Skola24 och i Schemavisaren. 
 3. På vilka olika sätt kan föräldrarna frånvaroanmäla sina barn? Via skola24.se och i appen Skola24. 
 4. Vilket tid på dagen går frånvaromeddelandet ut? I anslutning till första lektionen eller sist på dagen? Förklara också gärna varför frånvaroanledningen Giltig/Anmäld frånvaro genererar ett frånvaromeddelande. 
 5. Vilken inställning har er skola för hur föräldrar kan redigera sina kontaktuppgifter? På egen hand i skola24.se eller via skoladministratören. 
 6. Vem ska föräldrana kontakta om de behöver hjälp med Skola24? Ska de kontakta barnets ansvariga lärare eller skoladministratören direkt?

Tips på bra länkar

Supportsida för vårdnadshavare i Skola24 Frånvaro.
Supportsida för elever i Skola24 Frånvaro.
Skola om skolan med information om hur skolan fungerar.

Korta instruktionsfilmer för föräldrar i Skola24 Frånvaro, direkt i spellistan Förälder i Skola24 på vår Youtubekanal eller på Skola om skolan.

Uppdaterad app

fill-color Created with Sketch.

Nu finns en uppdaterad app för elever och vårdnadshavare att ladda ner. Appen har uppdaterad funktionalitet och design samt en ny användarupplevelse för frånvaroanmälan. Designprocessen har haft ett användarcentrerat fokus med användningstester och intervjuer med pilotföräldrar för att säkerställa att appen Skola24 möter förväntningar och behov.

Elever och vårdnadshavare kan ladda ner appen Skola24 i App Store eller på Google Play.