Registrera schema för barn med delat boende

För barn som byter boende från vecka till vecka kan vårdnadshavarna registrera sina veckors vistelsetider separat på följande vis.

fill-color Created with Sketch.

Vårdnadshavare 1

Inloggad i appen Skola24:

 • Logga in i appen Skola24.
 • Tryck på Scheman i nedersta raden.
 • Välj Skapa nytt schema och välj det barn som schemat gäller.
 • Välj startdatum då schemat ska börja gälla.
 • Tryck på den gröna knappen Nästa: fyll i tider.
 • Välj Varannan vecka. Gäller samma tider varje vecka då barnet befinner sig hos respektive vårdnadshavare fungerar varannan vecka eftersom vecka 1 gäller för vårdnadshavare 1 och vecka 2 för vårdnadshavare 2. Det finns även möjlighet att rulla på upp till 12 veckor.
 • Tryck på Ange tider.
 • Registrera de tider som gäller för vårdnadshavare 1.
 • Välj sen vecka 2 genom att trycka på Ange tider.
 • Markera samtliga dagar som Ledig.
 • Tryck slutligen på Spara schema.

Inloggad i webläsare:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritisdhem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2-8 veckor
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla.
 • Fyll i de tider som gäller v.1 för den veckan då barnet bor hos vårdnadshavare 1. 
 • Tryck på knappen Nästa vecka och markera v. 2  som ledig. 
 • Gäller samma tider varje vecka då barnet befinner sig hos respektive vårdnadshavare räcker det med tvåveckors rullande eftersom vecka 1 gäller för vårdnadshavare 1 och vecka 2 för vårdnadshavare 2.
 • Visar det sig att tiderna skiljer sig åt 1,3,5,7 så får Vh 1 registrera sina tider och sätta ledig på 2,4,6 och 8.
 • Tryck Spara schema.

Vårdnadshavare 2

Inloggad i appen Skola24:

 • Logga in i appen Skola24.
 • Tryck på Scheman i nedersta raden.
 • Välj det schema som redigeras genom att trycka på Visa schema.
 • Tryck på Ändra schema.
 • Tryck på den gröna knappen Nästa: fyll i tider.
 • Välj den andra veckan genom att trycka på Ändra.
 • Markera samtliga dagar och ändra Ledig från Ja till Nej.
 • Nu kan klockslag registrerar för resp dag.
 • Tryck på Gå vidare.
 • Tryck slutligen på Spara schema.

Inloggad i webläsare:

 • Logga in på Skola24 Förskola/Fritisdhem och välj Registrera schema.
 • Välj vilket barn som schemat gäller för.
 • Välj schematyp 2-8 veckor.
 • Välj det datum då schemat ska börja gälla. OBS! Detta datum ska vara samma datum som vårdnadshavare 1 har valt som startdatum för sitt schema.
 • Tryck på knappen Kopiera ett schema och välj att kopiera det schema som vårndadshavare 1 har skapat (välj att kopiera schema från samma barn och välj att kopiera det schema som står skapat med samma startdatum). I det schema som visas lite längre ned på sidan visas nu de tider som tidigare vårdnadshavare har fyllt i.
 • Tryck på knappen Nästa vecka ovanför veckoschemat.
 • Ta bort bocken för Ledig hela veckan och fyll i de tider som gäller för de veckor som barnet bor hos vårdnadshavare 2 (Rullande vecka 2 av 2). Skulle det vara flera veckor så bockar man ur ledig på  2,4,6,8 och registrerar de tiderna man själv behöver omsorg.
 • Tryck Spara schema.
 • Man får då en varning om att det finns ett registrerat schema som börjar samma dag och en förfrågan om man vill skriva över. Tryck på Skriv över.