Skolans personal

Många har skolan som sin arbetsplats. Cirka 57 600 förskollärare och fler än

105 000 lärare arbetar i kommunernas grundskolor och gymnasium. (SKL). Drygt 5700 rektorer och 4 900 förskolechefer arbetar i Sveriges skolor (Skolverket).

Det är stor brist på lärare i Sverige. Idag arbetar många som vikarier eftersom skolorna inte får tag i utbildad personal.