Biträdande rektor

Magelungen Danvikstull arbetar Jenny Berg som Biträdande rektor. Jenny har varit med sedan skolan startades 2014 och arbetar även som lärare på skolans Barn- och fritidsprogram.

Vad gör en biträdande rektor?

Jenny berättar att man inte behöver vara utbildad rektor för att arbeta som biträdande rektor eftersom det juridiska ansvaret som rektorn har inte går att delegera till den biträdande rektorn. Det juridiska ansvaret kan handla om att ta beslut om åtgärdsprogram och skyndsamt utreda frånvaro.

Jenny förklarar 1400x934.jpg

Jenny Berg berättar om sin roll som Biträdande rektor

Som biträdande rektor är Jennys huvuduppdrag att driva den pedagogiska och digitala utvecklingen på skolan. Jenny beskriver uppdraget som att hon är arbetslagsledare men att hon har ett större mandat att genomföra nya idéer och projekt.

Ett exempel på en sådan idé som Jenny arbetar med är att synliggöra elevernas framsteg trots att de ligger på betyget F. Det finns ju nivåer även för detta betygssteg och det är viktigt att eleverna känner att resultaten går framåt. Ett annat exempel på arbetsuppgift för den biträdande rektorn är att Jenny driver den pedagogiska handledningen med lärarna där de hela tiden testar olika sätt att skapa en ännu bättre skola.

Jenny beskriver att organisationen på skolan präglas av stor delaktighet. Alla lärare har ett ansvarsområde, exempelvis elevråd eller likabehandling. Detta gör att skolans rektor, Helene, nästan aldrig leder skolans möten.

Rektorsutbildningen

Jenny läser rektorsutbildningen på Uppsala universitet parallellt med hennes arbete på Magelungen Danvikstull.

Anmälan till rektorsutbildningen sker till Skolverket och det är huvudmannen som anmäler personen som är tilltänkt. Det finns ett begränsat antal platser och de som redan arbetar som rektorer har förtur. Rektorsutbildningen är en så kallad uppdragsutbildning och Jenny är kopplad mot Uppsala universitet. Utbildningen är på deltid under tre år och tio högskolepoäng är fördelade per år. Anledningen till att utbildningen inte är på heltid är att under en uppdragsutbildning är det viktigt att vara i verksamheten och ha möjlighet att testa det man lär sig.

Jenny foto på vägg 1400x934 2.jpg

Jenny berättar att hon läser tillsammans med rektorer från olika stadier, från förskolan till vuxenutbildningen, och att det är mycket givande med många olika perspektiv. Efter examen kan deltagarna söka en rektorstjänst för alla olika skolformer och bakgrunden på de som söker kan exempelvis vara lärare, studie- och yrkesvägledare, militärer eller socionomer.

Under utbildningen arbetar de rektorsstuderande i basgrupper. I basgrupperna gör de arbeten tillsammans och de fungerar som ett bollplank till varandra. I studierna ingår även professionshandledning, då träffar man andra rektorer som också går utbildningen tillsammans med en handledare. Under handledningen hjälper vi varandra kring kluriga situationer som kan uppstå i en rektors vardag. Examinationen består av olika studier, seminarier och inlämningar.