Schema

Det finns där i skolan som en naturlig del, ibland fungerar det toppen och ibland är det upphov till irritation - schemat. I schemat finns skolans planering, vem som ska vara i vilken sal vid vilken tid, och underlag för uppföljning genom att informationen skickas till skolans frånvarosystem. Schemaläggaren har en otroligt viktig uppgift genom att göra det bästa tänkbara schemat för skolans alla elever och lärare med de förutsättningar som finns. 

Kom gärna med tips

Dina idéer hjälper oss att skriva bra innehåll för vårdnadshavare på webbsidan Skola om skolan. Tack för att du tar dig tid!

Ja tack gärna