Schemaläggare

Det är schemaläggaren som sammanställer data om elever, lärare, ämnen eller kurser, salar, skolskjutsar, lunchtider och läsårstider till en fungerande verksamhetsplan = schemat. En schemaläggare är oerhört viktig för skolans verksamhet.

En schemaläggare är mycket upptagen under april-juni och augusti-september. Under april-juni pågår arbetet med nästa läsårs schema. Alla grupper, klasser, lärartjänster kanske inte är klara men schemaläggaren måste ändå börja att lägga schemat och får efter hand revidera när nya uppgifter kommer in. I augusti och september är det läsårsstart och då behöver schemaläggaren ofta flytta lektioner, byta elever mellan grupper, byta salar mellan grupper och annat pyssel. Ibland kan en nödvändig flytt av en lektion ställa till det för stora delar av schemat så att dessa delar också måste åtgärdas. På en skola för de lägre åldrarna ligger schemat relativt fast under läsåret men på en skola för åk.7-9 och gymnasieskolor händer det hela tiden saker under läsåret som innebär att schemaläggaren får uppdatera schemat.  

En schemaläggare som lagt schema på samma skola i många år får en bra känsla för skolans lokaler, vad som fungerar bra och inte. Men en schemaläggare som är helt ny på en skola måste samtidigt som schemat läggs samtidigt lära känna skolans lokaler och hur schemat bäst läggs på just denna skola. En schemaläggare som är helt ny i yrket måste gå kurser och även gärna lära sig från skolans förra schemaläggare. En skola kan med fördel ha flera schemaläggare eftersom verksamheten blir sårbar med endast en schemaläggare.