Skolbibliotekarie

"Världens roligaste jobb"

Elisabet Niskakari arbetar som skolbibliotekarie på Rosengårdsskolan i Malmö. Hon menar att hennes jobb är världens roligaste då varje dag handlar om att skapa en plats där barn kan låta sin fantasi ta dem vart de vill. Att få skapa trygghet till barnen att inspireras och stimuleras av allt det som böcker, sagor och berättelser kan ge. För skolbibliotekarien är relationen med eleverna det absolut viktigaste och efter 18 år på min förra arbetsplats kände jag alla elever och nästan hela deras släkt också, säger Elisabet.

För fyra år sedan var det dags för nytt arbete och nya utmaningar på Rosengårdsskolan. Elisabet inspireras av Tøyen bibliotek i Oslo, som gärna testar gränserna för vad ett bibliotek kan vara. Tøyen är fullt av upplevelser, rum som inspirerar och böcker. Det är beläget mitt i Oslo, i ett område med stor trångboddhet och barnfattigdom. Biblioteket vänder sig till barn mellan 10-15 år och besökssiffrorna slår i taket.

Rosengårdsskolan Hogwarts Express.jpg” Jag ville verkligen skapa något som liknande Tøyen på Rosengårdsskolan, så det var bara att köra igång”.

 Sagt och gjort, Elisabet samlade eleverna och de fick vara med i processen att forma sitt bibliotek. De började med att prata om miljön och hur de ville inreda. Bord och stolar var inte aktuellt eftersom det redan finns i klassrummen, så de startade med att bygga möbler och designa inredning. Så småningom växte rum med olika teman fram. Först ut var ett Harry Potter-rum och efter det kom ett Aladdin-rum.

Rosengårdsskolan-rum.png”Det är viktigt att eleverna är med. Det finns en respekt när man själv har varit med och byggt miljön”.

 I varje projekt arbetar eleverna med exempelvis språk, läsning, informationskunskap, kultur, författare, teater och mycket mer. Det senaste tillskottet i elevernas skolbibliotek är Regnbågsrummet och till det kopplades flera olika skolarbeten under temat ”Rätten att vara sig själv”.

Skolbibliotekarien har ett stort pedagogiskt uppdrag, fortsätter Elisabet. Genom att skapa inspirerande miljöer där eleverna vill vara kan skolbibliotekarierna arbeta med läroplanens mål på flera olika sätt. Genom tätt samarbete med pedagogerna vävs flera olika aktiviteter in, som exempelvis högläsning, prata om böcker, läsande förebilder, musik, film, ljus och poddar.

Eleverna på Rosengårdsskolan har stort elevinflytande över skolbiblioteket. Tillsammans med oss är de med i utvecklingen. De hjälper också till med inköp av böcker, som de är nyfikna på och vill läsa, fortsätter Elisabet.

Rosengårdsskolan-2.png”Jag är här för att hjälpa eleverna att bli aktiva vuxna”.

 Elisabet har världens roligaste jobb och är glad för att ledningen stöttar och engagerar sig i skolbiblioteket. Det finns också ett övergripande samarbete med andra skolor i kommunen där de lär sig av och inspireras av varandra. Elisabet avslutar med att uttrycka en stor beundran för eleverna, de är så duktiga, kompetenta och kreativa.

”Rosengårdsskolan har elever i världsklass”.


Rosengårdsskolan, Malmö
Tøyen bibliotek, Oslo