Fritidspedagog

Fritidspedagogen arbetar för att barn mellan 6-13 år ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan.

Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus.
Fritidshemmet är ett komplement till skolan och styrs av samma läroplan. I fritidshemmet är undervisningen mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Barnens fria lek ute och inne blandas med kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap. Arbetet planeras utifrån Läroplan för Fritidshemmet.