Skola om skolan

 

Välkommen!

 

I Sverige finns drygt 1 miljon familjer med barn under 18 år.

En bra och trygg skolgång är ofta grunden till ett lyckligt liv. 

Vi vill vara med och stötta föräldrar och barn på resan genom alla skolår. Varje dag får vi frågor som inte bara handlar om våra system, utan om skolan i största allmänhet.  Vi vet hur många frågor det finns kring skolan.

Här hittar du en plats där du förhoppningsvis kan ta reda på mer.

 

Alltså en skola om skolan.

"Var det så på vår tid?"

Som förälder till ett barn som går i skolan funderar man en del. Många funderingar rör det sociala, om kompisar, trivsel, lärare mm.

Nu finns en plats för alla frågor inom skola. Vad har en rektor ansvar för? Hur arbetar en skola med läroplanen? Varför är närvaro så viktigt när barnet är godkänd i alla ämnen?

Är du vårdnadshavare i Skola24?

Om du behöver hjälp, kontakta skolan som ditt barn går på.

Det är skoladministratören på skolan som har hand om uppgifterna i Skola24. Kontaktuppgifter finns oftast på skolans webbplats men det går även bra att kontakta ansvarig lärare för barnet för att få hjälp. 

 

Läs gärna mer på vår supportsida för dig som är vårdnadshavare i Skola24 Frånvaro

 

På vår webbplats för föräldrar, Skola om skolan, finns en sida med korta instruktionsfilmer, Film för föräldrar i Skola24 Frånvaro