Kommunadministratör Helén Wennerhov

Kommunadministratör Helén Wennerhov berättar om hur Ronneby kommun organiserat sig kring de digitala skolfrågorna. 

HelenWennerhovRonnebykommunskolaomskolan.jpg

Helén Wennerhov arbetar som utbildningsplanerare på Blekinge Naturbruksgymnasium i Ronneby kommun. Hennes tjänst på skolan består bland annat av schemaläggning och administration i Skola24 samt elevregistret. Helén har också rollen Kommunadministratör i Skola24 som en del av sin tjänst.

Digital samverkansgrupp

I Ronneby kommun samarbetar kommunadministratörerna för lärplattform (Vklass), elevregister (IST Administration) samt schema och frånvaro (Skola24) tillsammans i ett team, den digitala samverkansgruppen. Samordnare för gruppen är en kvalitetsutvecklare som håller ihop arbetet med de tre systemen. De arbetar tätt tillsammans och har stort stöd i varandra då de är experter på skolans tre digitala system.

Helen har arbetat som schemaläggare och skoladministratör i Skola24 under många år och när kommunen implementerade Skola24 Frånvaro år 2018 blev hon också kommunadministratör.

Den digitala samverkansgruppen gör att Helen inte står själv i olika beslut gällande kommungemensamma inställningar eller arbetssätt, det finns alltid någon att bolla idéer med. Gruppen arbetar direkt under förvaltningschefen och samarbetar även tätt med kommunens rektorsgrupp.

Nätverk av superusers

Ronneby kommun har så kallade superusers, riktigt duktiga schemaläggare, som bildar ett nätverk där schematekniska och kommungemensamma frågor diskuteras, exempelvis moderna språk eller delade lokaler. Kommunens superusers är inriktade på olika delar för att skapa spetskompetens. Helen berättar att om en schemaläggare har stött på ett problem så har troligen en annan också gjort det och funnit en lösning, som delas i en nätverksgrupp för schemaläggare och skoladministratörer.

Den digitala samverkansgruppen och kommunens superusers läser tillsammans en inkorg dit användarna på skolorna kan skicka frågor. De har delat upp det så att superusers svarar på de frågor som de är specialiserade på medan kommunadministratörerna svarar på frågor som rör två eller flera av skolans digitala system.

För att hjälpa användarna i kommunen informerar Helén kontinuerligt om Skola24 och använder sig bland annat av de filmer som finns till förfogande för olika användargrupper.

Läs om vad Skoladministratör Jessica Wastesson arbetar med.