Lärare

Lärarens har ansvar för att planera och genomföra undervisning samt bedöma elevernas arbete.

Det finns två olika typer av lärare i grundskolan; grundlärare från förskoleklass till årkurs 6 samt ämneslärare från årskurs 7 till 9. På gymnasiet finns ämneslärare och yrkeslärare. Men lärare har olika typ av utbildning beroende på när de utbildade sig och hur de har kompetensutvecklat sig genom åren. 
 Läraren ska väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem till att själva söka kunskap. Undervisning kräver förberedelser och mycket arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen. Lärare arbetar ofta i arbetslag med andra lärare. Arbetslagen planerar tillsammans och utvecklar verksamheten. Läraren kan vara klassföreståndare eller mentor för en grupp av elever och ansvarar för föräldrakontakter, utvecklingssamtal och föräldramöten.
Lärarnas arbete planeras utifrån vilken läroplan verksamheten hör till.

Har ditt barn en dålig lärare?

Hur är en bra lärarare? Rättvis, snäll, sträng, kunnig, omtänksam...? Läraren har stor betydelse för elevens resultat och välmående. Vad ska man som förälder göra om ens barns lärare inte håller måttet? 

Lyssna till podden "Jobbiga föräldrar" som diskuterar just detta i avsnittet "Dåliga lärare". Podden är skapad av UR.

Läs mer om lärares tid för att få större förståelse av en lärares vardag.