Speciallärare och Specialpedagog

Pedagog med fördjupad kompetens som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Speciallärare och specialpedagoger har olika pedagogiska uppdrag för att hjälpa elever som behöver extra stöd. 

De blir ofta spindeln i nätet och genom sina kontakter och sitt stöd får de elevens skolvardag att fungera. Det handlar både om direkt kontakt med eleverna, men också om att vara ett pedagogiskt stöd för skolans lärare. Inom skolan tillhör speciallärare och specialpedagoger elevhälsoteamet och arbetar för att alla elever ska kunna nå läroplanens mål. Båda har fördjupad kompetens inom pedagogik. De använder sin kunskap direkt med eleverna, men också för att handleda övriga lärare som undervisar elever med svårigheter. Det kan handla om elever med exempelvis dyslexi eller koncentrationssvårigheter.