Frånvaro

Alla elever har rätt till utbildning och sin garanterade undervisningstid. Det är mycket viktigt att skolan har rätt rutiner för att följa upp elevens frånvaro.
 

Schemat har en avgörande betydelse för närvaroarbetet. Det är mycket viktigt att all frånvaro rapporteras och att skolan ser elevens frånvaromönster. 

 

Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad.

Är du vårdnadshavare i Skola24?

Om du behöver hjälp, kontakta skolan som ditt barn går på.

Det är skoladministratören på skolan som har hand om uppgifterna i Skola24. Kontaktuppgifter finns oftast på skolans webbplats men det går även bra att kontakta ansvarig lärare för barnet för att få hjälp. 

 

Läs gärna mer på vår supportsida för dig som är vårdnadshavare i Skola24 Frånvaro

 

På vår webbplats för föräldrar, Skola om skolan, finns en sida med korta instruktionsfilmer, Film för föräldrar i Skola24 Frånvaro

Kom gärna med tips

Dina idéer hjälper oss att skriva bra innehåll för vårdnadshavare på webbsidan Skola om skolan. Tack för att du tar dig tid!