Frånvaro

Alla elever har rätt till utbildning och sin garanterade undervisningstid. Det är mycket viktigt att skolan har rätt rutiner för att följa upp elevens frånvaro.
 

Schemat har en avgörande betydelse för närvaroarbetet. Det är mycket viktigt att all frånvaro rapporteras och att skolan ser elevens frånvaromönster. 

 

Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad.

Kom gärna med tips

Dina idéer hjälper oss att skriva bra innehåll för vårdnadshavare på webbsidan Skola om skolan. Tack för att du tar dig tid!

Ja tack gärna