Vårt fokus

Genom att agera transparent, jobba aktivt med integration och samarbeta med andra leverantörer av system, ger vi våra kunder möjligheten att själva välja vilka olika system de vill arbeta med. 


Eftersom vi månar om att Skola24 på ett sömlöst sätt ska kunna integreras i kundens val av olika it-system har vi varit med i framtagandet av informationsstandarden SS12000:2020, som också stöds av Skola24s produkter. 

Innovativa lösningar för framtidens skola

Öppenhet och integration

Skola24 är en aktiv medlem i Swedish Edtech Industry - branschföreningen för de bolag som arbetar med it-tjänster för svenska skolan. I ett sammanhang där skolor ofta har relationer med flera leverantörer, som kompletterar varandra, är det viktigt för oss att ha en bra dialog.

Det är viktigt för oss att du som kund själv ska ha möjlighet att välja vilka system du vill jobba med. Därför har Skola24s produkter utvecklats för att fungera i en öppen it-miljö där de kan integrera med andra lösningar i skolvärlden, enligt standard SS12000:2020.

Skola24 kan enkelt integreras med elevregister och lärplattformar genom våra integrationer Import Vårdnadshavare, Export Lektion och Integration Grunddata.

Säker hantering av data

När du väljer att köpa en tjänst från Skola24 tar vi ansvar för att din data lagras och hanteras på ett säkert sätt.  Säkerhet är en del av vårt kvalitetsarbete med säkerhetsansvarig, IT-chef och dataskyddsombud som spetskompetenser och vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR. 

Vi har tydliga rutiner kring datasäkerhet som omfattar säker inloggning, hantering av hårdvara, lösenord och sekretess.

Produkter och tillval

Skola24 erbjuder produkter inom schemaläggning, lokalhantering, frånvaro för skola och fritidshem, närvaro för förskola samt omdöme inför utvecklingssamtal. 

Poängen är att samtliga produkter har en nära koppling till varandra och att samordning dem emellan ger synergier som leder till en mer effektiv skola. 

Till några av produkterna finns även tillval som ytterligare hjälper till att minska administration och kostnader på din skola. 

Single Sign On

Genom att Skola24 kan konfigurera för Single Sign On, SSO, får användarna en enkel och säker inloggning till flera olika system från samma plattform. Autentiseringen kan ske med användarnamn och lösenord eller e-legitimation. SSO kan användas av personal, föräldrar och elever och minskar det administrativa arbetet i er organisation. 

Vad är en öppen och säker plattform? 

På Skola24 ser vi vår plattform som en möjliggörare. Produkter, tillval och integrationer till samarbetspartners möjliggör den bästa tänkbara it-lösningen för just er skola. 

 

Lär gärna guiden Innovativa lösningar för framtidens skola för att ta reda på mer. 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Integrationer

Genom att samarbeta med andra leverantörer  ger vi dig som  kund möjligheten att själva välj vilka olika system du vill arbeta med. 

Export Lektion

  • Kopplar ihop Skola24 med andra digitala system.
  • För automatiskt över schemadata.
  • Säker export av lektionsuppgifter.

Import Vårdnadshavare

  • Synkroniserar uppgifter mellan elevregistret och Skola24.
  • Ny import varje natt.
  • Tidseffektivt - datan skrivs över automatiskt om du väljer det.

Svensk standard SS12000

Eftersom vi månar om att Skola24 på ett sömlöst sätt ska kunna integreras i kundens val av olika IT-system har vi varit med och tagit fram informationsstandarden SS12000:2020, som också stöds av Skola24s produkter. Standardiseringsarbetet underlättar och främjar aktiv samverkan och öppenhet mellan leverantörer. 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Vi kan skolan

Skola24 erbjuder produkter och tillval inom schemaläggning, frånvaro i skola och på fritidshem, lokalhantering, närvaro i förskolan samt omdöme. Produkterna har en nära koppling till varandra och genom att samordna dessa skapar vi synergier som leder till en mer effektiv resurshantering.

 

Genom att agera transparent, jobba aktivt med integration och samarbeta med andra leverantörer av system, skapar vi möjligheten att välja olika leverantörer till systemportföljen. 

En unik helhetslösning

Vi är experter på skolans arbete med schemaläggning, resursoptimering, tjänstefördelning och närvarohantering. Vi har den expertkunskap som krävs för att få alla skolans viktiga flöden att fungera på bästa sätt.

Skola24 speglar verkligheten

Skolan är ett pussel som hela tiden förändras. Med våra system lägger du en bra grund för elevernas skolgång och har koll på att planen följs. Snabbhet, flexibilitet och statistik med hög precision gör det enkelt att fånga verkligheten så som den ser ut i just din skola. Varje minut, varje dag, hela läsåret - för varje elev. 

Integrationer är en hjärtefråga

Att kunderna själva ska ha möjlighet att välja vilka system de vill jobba med är en hjärtefråga för oss. Därför är öppenhet och integration ett av våra viktigaste utvecklingsområden. 

Det är därför en självklarhet för oss att följa den svenska standarden SS12000:2020 och att driva ett Samverkandsprogram med våra kunder och tredjepartsaktörer. 

Vårt fokus är framtiden

Vi är specialister på skoladministrativa system som stöttar skolans olika intressenter i deras roller - från ledning och lärare till elever och föräldrar. 

Skolor som väljer våra lösningar och tjänster ska känna sig trygga i att våra produkter och tjänster utvecklas i takt med behov och förändrade beteenden, i samhället och hos användarna. 

Hög kundnöjdhet

  • Vi har en kundnöjdhet på 4,2 av 5.
  • 90% av Sveriges skolor använder Skola24 för schemaläggning.
  • Varje år utbildar vi 5000 nöjda kursdeltagare.

Artiklar

Vill du veta mer om våra integrationer?

För oss är integrationer med kunder och tredjepartsaktörer en självklarhet.

 

Ladda gärna ner guiden Integration är en hjärtefråga för att läsa mer hur vårt erbjudande kan passa er it-miljö. 

Kontakta oss