Fokus på användaren genom hela designprocessen

Under mars månad är det dags för release av ett helt nytt tillval till Skola24 Frånvaro – tillvalet har fått namnet Frånvarostatistik. Vi på Skola24 tycker att det är jättespännande och vi vet att den nya produkten är något som våra kunder efterfrågat. Tillvalet Frånvarostatistik sammanställer och visar, på ett enkelt sätt, skolövergripande frånvarostatistik på en huvudmannanivå.

Andreas Hoas, UX-designer

Användningstester i fokus

En avdelning som har spelat en viktig roll under utvecklingsarbetet är UXA, där UX står för User Experience och A står för Arkitektur.

På UXA arbetar Andreas Hoas som UX-designer, en roll som bidrar till ökad användarvänlighet i Skola24s produkter. Tillsammans med sin avdelning arbetar han effektstyrt med hjälp av en effektkarta för projektet. Effektkartan beskriver vilket resultat Frånvarostatistik ska få i användning och hjälper teamet att designa rätt lösning för produkten.

I uppstartsarbetet av Frånvarostatistik utförde UXA användningstester. Testgruppen bestod i detta fall av en rad olika roller, exempelvis systemförvaltare, utvecklingsledare och schemaläggare. Testpersonerna är vana användare som dagligen eller veckovis använder skola24.se i sitt arbete.

Andreas berättar att användningstester består av att testgruppen, en och en, får olika uppdrag i en prototyp av den produkt som vi testar. Utifrån hur uppdragen löses så förändras prototypen och den slutgiltiga produkten blir anpassad efter användarnas behov.

Exempelvis kan det handla om att testpersonen letar efter en knapp, då testas en ny position av knappen för att se om den blir enklare att hitta. Utifrån testerna dras slutsatser om vad vi kan justera och vad det får för effekter. Detta påverkar sedan produkten i en positiv riktning. Under denna del av processen är en lösningsarkitekt inkopplad för att se vad som är görbart, ur ett rent tekniskt perspektiv.

Uppnår vi alla effektmål?

Andreas och UXA gör den nya produkten utvecklingsklar och följer därefter med på utvecklingsresan så att produkten som releasas möter de effektmål som formulerats i effektkartan som utvecklingsprocessen startades upp med.

Gällande vårt helt nya tillval Frånvarostatistik så arbetar just nu systemutvecklarna tillsammans med UXA på de allra sista fem procenten före release. Det handlar nu om detaljer, men mycket viktiga detaljer om man frågar Andreas. Den sista finishen är en stor del av hur användarvänlig och tillgänglig produkten blir vid release.

UXA är användarens röst 

På detta sätt bevakar UXA användarens och kundens röst genom hela utvecklingsprocessen.

”En digital produkt är i ett ständigt förvaltningsuppdrag, det finns inget slut. Det går alltid att finslipa och förbättra produkten efter användarnas och kundernas behov.” 

Andreas beskriver sitt uppdrag som att det inte finns något slut på en digital produkt, digitala produkter är i ett ständigt förvaltningsuppdrag. Produkterna kan alltid finslipas och behöver följa med samhällets utveckling. Man måste också komma ihåg att en helt ny produkt inte nödvändigtvis är en helt färdig produkt, det är oftast första versionen som har releasats och därefter måste den förfinas tillsammans med användarnas och kundernas önskemål.

Release av tillvalet Frånvarostatistik

I Andreas uppdrag finns två spår, det ena spåret är UX, User Experience, som han beskriver som ett flöde i den digitala produkten medan det andra spåret är UI, User Interface, vilket är produktens utseende. Nu ser vi alla fram emot att, under mars månad, få klämma och känna på både flöde och utseende i det nya tillvalet Frånvarostatistik.

Läs mer om tillvalet Frånvarostatistik

Andreas Hoas

UX-designer, Skola24

 

”En digital produkt är i ett ständigt förvaltningsuppdrag, det finns inget slut. Det går alltid att finslipa och förbättra produkten efter användarnas och kundernas behov.”

Läs mer om tillvalet Frånvarostatistik

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur tillvalet Frånvarostatistik kan underlätta ert arbete eller få prisuppgift.

 

Kontakta sales@skola24.com eller er Customer Success Manager, kontaktuppgifter finns här

Kompetensutveckla dig

fill-color Created with Sketch.

Skola24 Kompetens har ett brett kursutbud och en stor variation av konsulttjänster. De kursledare och konsulter som du möter är experter på skola och förstår dina utmaningar. Skola24 Kompetens bidrar till att din verksamhet säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. Något som skapar en fantastisk grund för skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling. Varje år utbildar vi över 5000 nöjda personer.