Göteborg väljer Skola24 för långsiktigt integrationssamarbete

I Göteborg har man en uttalad vision att vara en ledande utbildnings- och kunskapsstad. Sedan många år arbetar staden tillsammans med Skola24 för att skapa förutsättningar för en skola i världsklass, där eleven är i centrum. Nu har Skola24 och Göteborg stad kommit överens om att ta administrativa skolsystem till ytterligare en nivå genom ett långsiktigt samarbete runt automatiska integrationer av grunddata. Ett omfattande arbete som säkerställer automatiska och effektiva flöden från elevregister till schema, vilket sparar massor av arbete och tid för Göteborg stad.

- Vi är mycket stolta och glada över att Göteborg stad valt oss på Skola24 för att tillsammans konfigurera och anpassa automatiska integrationer av grunddata. Under en skoldag så är det otroliga mängder data som ska flyttas mellan olika system och där är vi på Skola24 rustade efter lång erfarenhet och nära arbete med Sveriges skolor och kommuner säger Andreas Åstrand, Vice VD och Affärsutvecklingschef på Skola24. 

Fokus för kommunen 

Göteborg är Sveriges näst största tätort, efter Stockholm, och Nordens femte största med över 600 000 invånare och 65000 elever Att hantera alla personuppgifter, schemadata och annan data på ett säkert och effektivt sätt är en stor utmaning för en kommun som Göteborg.
- Det här är en otroligt viktig fråga och något som får allt större fokus bland kommuner, IT-leverantörer och från myndighetshåll. Nyligen gick Skolverket ut och förtydligade att de ser vikten av att alla följer den nya standarden, SS12000:2020, säger Andreas Åstrand.  

Följer standard 

Ett gränssnitt för informationsutbyte mellan verksamhetsprocesser i skolan har tagits fram av Svenska institutet förstandarder och går under benämningen SS12000. Skola24 har legat i framkant kopplat till framtagandet av integrationer som följer standarden och samarbetet med Göteborg kommer innebära stora steg framåt inom området.
- Göteborg önskar en smidigare administration som framför allt underlättar det dagliga arbetet men som också säkerställer att grunddata levereras säkert och med hög kvalitet. Det är något som vi på Skola24 lägger stor vikt i att kunna leverera. Vi kan skolan och vet hur viktigt det är att saker fungerar på rätt sätt och underlättar för de administrativa processerna, säger Andreas Åstrand. 

Slutmålet 

Arbetet har redan kommit i gång och de båda samarbetsparterna har formerat sig samt börjat lägga strategierna för arbetet framåt. Anpassning och konfiguration av integrationerna kommer kräva att alla pusselbitar läggs på rätt plats och i rätt tid.
- Vårt fokus ligger i att leverera en fantastisk lösning till Göteborg stad och det kommer vi lyckas med. Våra utvecklingsteam är väl rustade att ta sig an den här utmaningen och vår erfarenhet från att ha arbetat med Sveriges största kommuner under lång tid har skapat en förståelse och kunskap kring komplexa flöden och IT-system, avslutar Andreas Åstrand.