Örebro satsar på Skola24

I Örebro kommun arbetar Jonas Undestam som Objektspecialist Digitalt lärande inom förvaltningen förskola/skola. För att digitalisera verksamheten och därmed få bättre insyn i verksamheten startade kommunen upp med en slags modellstyrning. Den strukturen delade upp systemen i två delar; administrativa och pedagogiska. De skoladministrativa systemen är exempelvis elevregister och Skola24. - Det stora "supersystemet" som kan hantera alla skolans viktiga processer existerar inte, konstaterar Jonas.

Jonas Undestam är fritidspedagog i grunden och intresserade sig tidigt för att göra fritidshemmet mer digitalt. När skoladministratören pensionerade sig tog Jonas över och började med olika IT-satsningar. Han bjöd in olika företag för att få veta mer om deras lösningar. Andra skolor blev så småningom intresserade och kommunen ville ha med Jonas i olika leverantörsgrupper.

"Vi har delat upp systemen i administrativa och pedagogiska verktyg"

Jonas IT-kunskaper kom till användning när kommunen, för några år sedan, ville göra förändringar i organisationen för att få bättre insyn. - Digitala system innebär stora organisationsförändringar, fastslår Jonas.

Kommunen tog hjälp av en modellstyrning som slutligen strukturerade upp systemen i två delar; administrativa och pedagogiska.

Örebros-bild.png
- Det stora "supersystemet" som kan hantera alla skolans viktiga processer existerar inte, konstaterar Jonas.

Örebro kommun har 43 grundskolor, sex gymnasieskolor och ca 16.000 elever. Idag arbetar åtta specialister med elevadministration inom förskola, grundskola och vux och det finns också pedagogiska specialister. Örebro kommuns e-skola är portalen och samlingsplatsen för alla skolsystem.

E-skolan Örebro kommun.PNG
"Vi bestämde att alla telefonsvarare som står på skolorna skulle släckas"

- Det var lite kämpigt med förändringen i början då rektorer och skolor var vana att jobba på sitt sätt. Jonas berättar också att det bara för några år sedan kunde finnas scheman skrivna i olika dokumentformat. När det bestämdes att alla telefonsvarare som står på skolorna skulle släckas fanns det en del invändningar mot det.  Personalen hade argument mot att ett digitalt system skulle ta mer tid. Jonas arbetade då med insikter om att anteckna för hand också är tidskrävande och dessutom väldigt ineffektivt för uppföljning.


"Kommunen har samordnat omfattande utbildningsinsatser" 

I samband med förändringen erbjöd kommunen många olika utbildningar, bland annat med Skola24. Jonas har också hjälpt skoladministratörer och rektorer med tydlighet och rutiner. - Det är viktigt att skriva gemensamma rutiner och arbeta på ett och samma sätt.


Örebro kommun och Skola24
Inom förvaltningen förskola/skola finns en arbetsgrupp som granskar frånvarounderlag som Skola24 tillhandahåller varje månad. Beroende på hur det underlaget ser ut så kan kommunen rikta olika insatser, exempelvis hjälpa rektorer och tillse att resurser finns. Kommunen erbjuder också forum för skoladministratörer där det mestadels är elevregistret i fokus. Under våren kommer de att satsa på forum för schemaläggarna. - Där möjliggör vi för dem att få träffa varandra, arbeta över skolornas gränser och dra nytta av varandras erfarenheter, avslutar Jonas.

Orebro_se-logo.png

 

Skola24 Schema har under många år utvecklats för att tillgodose ett behov av enklare eller avancerad schemaläggning för alla skolformer. Schemaläggning ska tillgodose elevernas rätt till undervisning. Det kan innebära många individuella och flexibla lösningar som exempelvis avbokningar och periodläsning. Med rätt  grupp av elever, på rätt lektion, levereras rätt underlag till Skola24 Frånvaro. Vid uppföljning säkerställs elevens erbjudna tid i förhållande till elevens frånvaro.

 

Fler fördelar med Skola24 Schema

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Frånvaro i kombination med Schema är ett oslagbart stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.

Fler fördelar med Skola24 Frånvaro

Föräldrar kan smidigt registrera elevens tider för lämning och hämtning. Föräldrarna kan också registrera tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. När fritidshemmet har avvikande öppettider, som till exempelvis lov, kan föräldrar lägga in elevens närvaro för de dagar som det gäller. Personal kan registrera de faktiska tiderna för lämning och hämtning av varje elev för att lätt kunna se vilka elever som är på fritidshemmet samt för att kunna följa upp nyttjade timmar per elev.

Fler fördelar med Skola24 Förskola

Skola24 Kompetens har ett brett kursutbud och en stor variation av konsulttjänster. De kursledare och konsulter som du möter är experter på skola och förstår dina utmaningar. Skola24 Kompetens bidrar till att din verksamhet säkrar upp med kompetenta schemaläggare och administratörer. Något som skapar en fantastisk grund för skolans arbete med närvaro, omdöme, resursplanering och skolutveckling. Varje år utbildar vi över 5000 nöjda personer.


Utbilda dig i  Skola24 Kompetens