Använd skolans lokaler smart

Skolans lokaler är en stor investering. Med hjälp av Skola24 Lokal kan du optimera lokalanvändningen inom och mellan skolor - samtidigt som de blir till glädje för andra. 


I Skola24 Lokal kan du dela och boka lokaler på den egna skolan men också mellan olika skolenheter. Vanliga lokaler att samarbeta kring är idrottshall, badhus, ishall, slöjdsal, grupprum eller en specialutrustad labbsal.  

Använd de lokaler som redan finns

Boka lokaler på skolan

Skola24 Lokal samverkar med Skola24 Schema vilket gör det enkelt för skolans personal att boka och samarbeta kring lokaler inom skolan, som exempelvis slöjdsalar, labbsalar, klassrum, bibliotek eller grupprum. Lokalsamverkan möjliggör delning av lokaler mellan arbetslag och att skapa öronmärkta konferensrum eller klassrum. 

Dela lokaler mellan enheter

I Skola24 Lokal möjliggörs också delning av lokaler mellan olika enheter vilket gör att skolorna kan se tillgängligheten av lokaler i hela organisationen. Varför inte ge tillgång till en stor idrottshall, en välutrustad fysiksal eller tid i badhuset eller ishallen? Efter schematid kan lokalerna bli tillgängliga för samverkan med föreningar eller hyras ut till andra intressenter. 

Schemavisaren

Alla bokningar syns i Schemavisaren vilket gör att eleverna lätt hittar rätt. 

Så kommer du igång med lokalbokningen

Tar lokalbokningen upp alldeles för mycket tid i din vardag? Skola24 Lokal är en ny tjänst som gör det möjligt att boka och dela lokaler inom och mellan de olika utbildningsenheterna. Lärarna kan själva boka sina grupprum och labbsalar, utan att ta vägen om expeditionen.

 

Läs mer i guiden Så kommer du igång med lokalbokningen! 

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Vi kan skolan

Vill du effektivisera användandet av lokalerna på just din skola eller i din organisation? Skola24 Lokal samverkar med Skola24 Schema vilket gör det enkelt för skolans personal att boka och samarbeta kring lokaler. 

 

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med skolans tidsstyrda processer i kombination med olika typer av lokaler och salar. 

Optimera lokalanvändningen inom och mellan skolor

Mindre administration för schemaläggaren

Genom att rättigheten till bokning kan läggas ut direkt på lärare och andra
intressenter sparas mycket tid för den bokningsansvarige. Ofta får schemaläggare eller administratör lägga mycket tid på både interna och externa bokningar.

Ökad flexibilitet för lärarna

Många aktiviteter av tillfällig karaktär, som ligger utanför ordinarie schema, kräver speciella lokaler. Det kan handla om en kurs som kräver flera grupprum,
idrottslektioner, labbsalar eller organisation av lokaler för arbetslag. Med Skola24 kan lärarna själva snabbt och enkelt boka lokaler utanför ordinarie schema.

Mer samverkan mellan skolor

Med Skola24 Lokal blir det enkelt att samverka kring lokaler med övriga skolor och hjälpa varandra vid exempelvis idrottsdagar eller vid lokalbrist. Skolans lokaler är också attraktiva för många andra i samhället, inte minst för föreningar, och det är smidigt att lägga in externa bokningar.

Strategiskt beslutsunderlag på huvudmannanivå

Skola24 Lokal gör det möjligt att skapa rapporter över lokalanvändningen på huvudmannanivå. På det sättet får verksamheten ett korrekt statistiskt underlag på nyttjandegraden av skolans olika lokaler. Rapporterna ger vägledning om hur bra lokalerna används eller om det finns behov av att utöka lokalerna i verksamheten. Det är ett bra underlag för att kostnadseffektivt nyttja alla lokaler i en organisation. 
Rapporterna kan till exempel användas som grund för
planeringen när lokaler behöver renoveras eller som
diskussionsunderlag inför framtida investeringar.

Slut på strulet när du behöver boka lokal till lektionen

Hör du till dem som lägger mycket tid på att försöka hitta lediga grupprum och labbsalar till dina lektioner? Med Skola24 Lokal kan du boka salar till dina lektioner helt själv. 

 

Läs mer i guiden Slut på strulet när du behöver boka lokal till lektionen!

Kontakta oss