Frånvarostatistik är ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro

Under mars månad releasas ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro - som heter Frånvarostatistik. 

Se mönster och trender mellan skolor

Frånvarostatistik är utvecklat främst för att fylla huvudmäns och rektorers behov av att snabbt och visuellt kunna ta till sig statistik för skolan, kommunen eller organisationen. 

Med hjälp av Frånvarostatistik kan huvudmannen eller rektorn utgå ifrån rapporter för att exempelvis fördela resurser eller planera i organisationen. 

Rapporterna visar trender, mönster och avvikelser där den minsta enheten är skolan. Den data som går att följa upp är lärares rapporteringsgrad, giltig och ogiltig frånvaro, skillnader mellan flickor och pojkar samt skillnaden mellan skolenheter.

Läs mer om vårt nya tillval Frånvarostatistik

Skola24 Webinar

Använd frånvarodata för att bygga skolnärvaro

Tisdag 28 mars 2023 kl 13.00-13.50

 

Möt Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut, forskare och författare med fokus på skolan. Malin ger en bild av olika närvaroarbeten och hur man som kommun kan använda närvarodata för att bygga skolnärvaro.

 

Möt också Pernilla Jernold, Planeringschef på Stagneliusskolan. Stagneliusskolan arbetar aktivt med att hitta mönster i elevernas frånvaro med hjälp av den grafiska rapporten i Skola24 Frånvaro. För att tidigt kunna sätta in stöd arbetar Stagneliusskolan med en åtgärdstrappa.

 

Vår Produktchef, Tommy Mossberg, berättar om ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro – Frånvarostatistik. Han berättar också hur Skola24 arbetar med integrationer och öppna data.