All frånvaro räknas

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro.

Frånvaro i kombination med Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.

 

Eftersom Skola24 Schema och Skola24 Frånvaro är helt integrerade i samma plattform så kan du alltid vara säker på att erbjuden tid i schemat motsvarar mottagen tid i frånvarosystemet. 

Håll koll på elevernas frånvaro

Frånvaroanmälan och aviseringar för föräldrar

Föräldrar och myndiga elever anmäler frånvaro via webben eller i appen. Telefonanmälan är ett tillval till Skola24 Frånvaro som gör det möjligt att anmäla frånvaro via telefon. 

Skola24 Frånvaro aviserar föräldrar och myndiga elever om den frånvaro som anmälts in och rapporterats av lärare. Aviseringar sker via mail med valbara inställningar om tid och meddelande. Sms-avsiering är ett tillval till Skola24 Frånvaro som automatiskt aviserar föräldrar och elever om anmäl. 

Frånvarorapportering och översikt för lärare

Lärare frånvarorapporterar elever, hel dag eller del av dag, på webben eller i appen. Det exakta schemat ger ett bra underlag för lärarna att rapportera frånvaron i. 

Ansvarig lärare ser frånvaroanmälningar och beviljad ledighet för undervisningsgrupper och mentorsgrupper direkt i rapporteringsvyn. De grafiska sammanställningarna ger god överblick över exempelvis frånvaromönster. 

Frånvarorapporter och bevakning för skolpersonal

Skolans personal kan välja mellan standardrapporter eller designa egna rapporter med olika innehåll och utformning. Rapporterna gör det möjligt att följa upp frånvaro och planera insatser för att främja och förenkla närvaron i skolan.

Frånvarobevakning innebär en prenumeration av en rapport som visar frånvaron över viss procent eller i antal frånvarande dagar i sträck. Flera olika roller i systemet kan prenumerera på rapporten, exempelvis rektor och förälder. 

Genom att prenumerera på elevernas totala frånvaro får skolans personal kännedom om ifall en elev riskerar att förlora för mycket undervisning.

Så kan du öka närvaron i din skola

Har ni bra koll på frånvaron i er skola? Och ser ni mönstren? Aktiv användning av Skola24 Frånvaro är ett effektivt sätt att skapa struktur i frånvarorapporteringen och hitta orsakerna.

 

Läs mer i guiden Aktivera varningsklockorna! Så kan du öka närvaron i din skola.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Tillval

Till Skola24 Frånvaro finns det sju tillval som underlättar för skola och föräldrar. 

Frånvarostatistik

 • Jämför skillnaden för rapporteringsgrad, flickor och pojkar, giltig och ogiltig frånvaro mellan skolor. 
 • Synliggör mönster och frånvarotrender mellan månader eller år.  
 • Sammanställer underlag att utgå från vid fördelning av resurser eller planering av organisationen.

Fritidshem

 • Föräldrar registrerar tider för lämning, hämtning, tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. 
 • Personalen in- och utscheckning, lovtider och kan enkelt få en snabb överblick över elevernas vistelsetider. 
 • Personalen kan på ett enkelt sätt ta fram statistik för att exempelvis jämföra schemalagd tid med faktiskt närvaro. 

Måltidskollen

 • Skolköket får exakta uppgifter på hur många portioner som ska lagas varje dag.
 • Eftersom skolköket vet hur många som är frånvarande så minskar matsvinnet. 
 • Kostnaderna för skolköket kan omfördelas eftersom mat endast lagas till de elever som är närvarade. 

Ledighetsansökan

 • Ledighetsansökan i Skola24 är helt digital och du slipper manuell pappershantering. 
 • Beslutet meddelas automatiskt och ledigheten registreras direkt på elevens lektioner. 
 • Funktionen för samtycke innebär att ansökan endast behandlas om både vårdnadshavarna undertecknar. 

Telefonanmälan

 • Skolan får ett eget nummer som föräldrar ringer för att anmäla frånvaro.
 • Röstintruktioner finns på sex olika språk.
 • Efter avslutat samtal syns frånvaron i Skola24 Frånvaro och Fritidshem.

Sms-avisering

 • Tiden för när meddelandet ska skickas är en valbart.
 • Skolan väljer själva vilket innehåll som ska finnas i meddelandet.
 • Det går att ställa in vilka frånvaroanledningar som ska generera ett sms.

Utökade meddelanden

Tillvalet Utökade meddelanden gör det möjligt för skolan att aktivera sms som utskicksmetod för flera typer av meddelanden.

Underlätta med tillval

 

Till Skola24 Frånvaro finns fem tillval som underlättar för skola och föräldrar. Att både skola och föräldrar reagerar på frånvaro och tillsammans arbetar för att motverka den är en förutsättning för att elever ska uppleva att närvaro i skolan är viktigt. Tillvalen gör det enkelt att upptäcka och agera på frånvaro i god tid.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig! 

Vi kan skolan

Genom att kombinera Skola24 Schema med Skola24 Frånvaro får du en korrekt bild av närvaron i verksamheten - både på gruppnivå och på individnivå. 

 

Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad och säkerställer elevernas rätt till utbildning. Detta gör stor skillnad och skapar förutsättningar för en lyckad skolgång.

Vänd frånvaro till närvaro

Verklig bild av elevernas frånvaro

Efter Skola24 Schema och Skola24 Frånvaro är helt integrerade i samma plattform så kan du alltid vara säker på att erbjuden tid i schemat speglar mottagen tid i frånvarosystemet. Nödvändigt stöd för frånvarohantering som anmälan, rapportering, avisering och ledighetsansökan finns. 

Förändringar slår igenom direkt

Skola24 Schema och Skola24 Frånvaro tillhör skolans administrativa system och eftersom de finns i samma plattform sker all synkning med automatik. Det vill säga om schemaläggaren genomför en förändring i schemat, exempelvis längd på en lektion eller elever i en klass, så sker dessa förändringar direkt i Skola24 Frånvaro. Frånvaron för varje enskild elev blir alltid exakt. 

Färdiga sammanställningar

I Skola24 Frånvaro följer du upp arbetet i färdiga sammanställningar med olika innehåll och utformning eller så designar du dem själv. Den grafiska rapporten ger god överblick över exempelvis frånvaromönster vilket gör att skolan kan agera i tid. 

Förenkla frånvarohanteringen med tillval

Till Skola24 Frånvaro finns fem tillval som underlättar för skola och föräldrar:

 • Telefonanmälan - föräldrar kan ringa in frånvaroanmälan på sex olika språk
 • Sms-avisering - skicka frånvaroaviseringar till föräldrar via sms
 • Ledighetsansökan - pappersfri ledighetsansökan med funktion för samtycke
 • Måltidskollen - minska matsvinnet och omfördela kostnaderna
 • Fritidshem - underlätta med ett frånvarohanteringssystem för både skola och fritidshem

 

Hjälp lärarna att öka närvaron hos eleverna

Som skoladministratör kan du enkelt bidra till att öka närvaron på din skola. Knepet är att få lärarna med på ”rapporteringståget”. Allt börjar med ett samarbete mellan skoladministratör, schemaläggare och lärare. 

 

Läs mer i guiden Hjälp lärarna att öka närvaron hos eleverna! Våra 3 bästa tips.

Kontakta oss