Export Lektion

Med integrationen Export Lektion för du automatiskt över schemadata till dina andra system. Det kan bland annat vara data för elever, grupper eller klasser.

 

Integrationen Export lektion gör det möjligt att koppla ihop Skola24 med andra digitala skolsystem, exempelvis den lärplattform skolan använder. Mottagande system behöver ha stöd för att ta emot denna data. 

Fördelar

Med Export Lektion sparar du tid, slipper föra över data manuellt och får en säkrare export av lektionsuppgifterna då informationen förs över direkt till systemet.

Förutsättningar

För att integrationen ska fungera måste den lärplattform du använder ha stöd för att ta emot data från Skola24.

Skolan kan välja att använda denna integration själv eller välja att koppla in en tredjepartsaktör för att hämta ut data från Skola24. De kunder och tredjepartsaktörer som vill hämta ut data deltar i vårt Samverkansprogram och blir genom detta certifierade att använda intregrationstjänster från oss. 

Vill du veta mer om Export Lektion?

Är du intresserad av tillvalet Export Lektion? Vi berättar gärna mer om integrationen samt om vårt Samverkansprogram. 

 

Välkommen att kontakta oss!