Så stärker Österåkers skolor närvaro

squiqqly Created with Sketch.

Österåkers kommun har implementerat Skola24s Utökade meddelanden, en tilläggstjänst till Skola24 Frånvaro, som informerar föräldrar om varje tillfälle deras barn missar en lektion, i stället för en daglig notis. Som del av ett helhetsgrepp kring problematisk frånvaro, har Österåkers kommun redan sett en minskning av frånvaro från 22% till 16%.

Så stärker Österåkers skolor närvaro

Tråsättraskolan och Söraskolan i Österåkers kommun har implementerat Skola24s utökade Frånvarotjänst som informerar föräldrar om varje tillfälle deras barn missar en lektion, i stället för en daglig notis. Det har visat sig vara ett viktigt steg framåt i strävan efter att förbättra närvaron i skolan.

Frånvaro i skolan; en utmaning

Frånvaro i skolan är en utmaning som påverkar elevers lärande, deras framtida möjligheter och skolans övergripande prestation. Vid varje tillfälle en elev inte dyker upp till en lektion, skickas ett SMS till elevens föräldrar. Tjänsten bygger på principen om omedelbar återkoppling och delat ansvar mellan skola och hem, och skapar ett starkt stödsystem kring eleven.

Fördelar

  • Omedelbar information: Föräldrar blir omedelbart informerade om frånvaro, vilket eliminerar misstag och missförstånd om elevens närvaro.
  • Förstärkt hem-skola-samarbete: en starkare kommunikation och samarbete mellan skolan och hemmet ger föräldrarna en möjlighet till att ta en än mer aktiv plats i deras barns utbildning.
  • Förbättrad närvaro: Genom att fånga upp frånvaro tidigare, kan skolan tillsammans med föräldrarna arbeta proaktivt för att adressera och lösa underliggande problem som bidrar till frånvaron.
  • Data-driven insikt: Skolorna kan generera rapporter och analysera frånvaromönster, vilket underlättar för riktade insatser och stöd till de elever som behöver det mest.

Tillsammans skapar vi förutsättningar

Den grafiska framställningen av frånvarodata som skolorna får löpande, har blivit ett ovärderligt verktyg för lärare och skolans närvaroteam. Genom att regelbundet granska och diskutera data kan skolan snabbare identifiera och agera på problem innan de eskalerar. Denna praxis har inte bara lett till minskad frånvaro utan också till en mer positiv skolmiljö där elever känner sig sedda och stödda.

Tack vare tjänsten har skolorna sett en signifikant minskning i elevers frånvaro, vilket bidrar till en starkare skolgång och bättre framtidsutsikter för eleverna. Föräldrarna har också varit positiva till denna förändring, med mindre frånvaro och ett ökat engagemang i sina barns utbildning.

 

Österåkers skolor visar på styrkan i samarbetet mellan skola, elev och vårdnadshavare, och hur det kan förändra både beteendemönster och inställningar till en av de mest grundläggande pelarna i samhället: utbildningen.

 

Vill du veta mer? Kontakta vårt team här. 

Vill du också bli schemaexpert?

fill-color Created with Sketch.

Utöver våra många kurser erbjuder våra kunniga experter, med lång erfarenhet av hur man bäst använder Skola24s produkter, handledning och guidning.