Fritidshem

fill-color Created with Sketch.

Fritidshem är ett tillval till Skola24 Frånvaro som minskar adminitration och sparar tid, för både personal och föräldrar. 

 

Föräldrarna kan registrera tider för lämning och hämtning samt också hantera tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. 

 

Fritidshemmets personal sköter in- och utcheckning samt kan registrera de faktiska tiderna för lämning och hämtning för att lätt kunna se vilka elever som är på fritidshemmet samt för att kunna följa upp nyttjade timmar per elev.

NYHET | Vistelsetid för Fritidshem i appen Skola24

Föräldrar som använder appen Skola24 för fritidshem, och förskola, får i början av april en härlig nyhet i form av nya och smidiga funktioner paketerat i ett nytt och användarvänligt gränssnitt.

 

Detta gör upplevelsen när det gäller hantering av vistelsetid tydlig, smidig och effektiv för föräldrarna. Utvecklingsprocessen har kontinuerligt utvärderats genom användningstester med föräldrar och resultaten av dessa har varit underlag i den fortsatta designprocessen.

Hantera närvaro

Schemalägg elevens tid genom att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall.


På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Föräldrar behöver endast göra en frånvaroanmälan eller ledighetsansökan eftersom den automatiskt slår igenom för både skolan och fritidshemmet. 


Det finns möjlighet att mata in två schematider på samma dag, före skolan och efter skolan. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar exempelvis tidigare hämtning.

Statistik och uppföljning

Få en snabb överblick över elevens vistelsetid för en önskad vecka eller ett specifikt datum eller tidpunkt.


Ta fram statistik för att jämföra schemalagd tid med faktisk närvaro- och frånvarotid.


Vid avvikande öppettider, som lov eller studiedag, kan fritidshemmet filtrera fram förväntat antal elever vid exempelvis lunchtid. 


Använder kommunen Skola24 Lokal kan fritidshemmets personal boka lediga tider i exempelvis idrottshallen eller bildsalen.