Ledighetsansökan

fill-color Created with Sketch.

Ledighetsansökan är ett tillval till Skola24 Frånvaro och möjliggör för föräldrar och myndiga elever att göra en pappersfri ledighetsansökan, för valfri period, direkt i Skola24. 


Ansökan sker digitalt genom hela behörighetskedjan. Behörighet bestäms utifrån vem som ska godkänna ledighetsansökan. 

Enkelt att hantera ledighetsansökningar digitalt

En funktion för samtycke gör att skolan bara kan behandla ansökan om båda vårdnadshavarna undertecknar den. När skolan fattat beslut om ledighet skickas ett automatiskt meddelande till vårdnadshavarna och ledigheten registreras direkt på elevens aktuella lektioner.

 

Om skolan avslår ansökan stängs ledighetsansökan automatiskt och ett meddelande skickas till vårdnadshavarna. Tidigare ledigheter och skolans regelverk kring ledigheter redovisas i Skola24 vid ansökan.