Frånvarostatistik

fill-color Created with Sketch.

Under mars månad releasades ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro - som heter Frånvarostatistik. 

Frånvarostatistik är utvecklat främst för att fylla huvudmäns och rektorers behov av att snabbt och visuellt kunna ta till sig statistik för skolan, kommunen eller organisationen. 

Med hjälp av Frånvarostatistik kan huvudmannen utgå ifrån rapporter för att exempelvis fördela resurser eller planera i organisationen. 

Rapporterna visar trender, mönster och avvikelser där den minsta enheten är skolan. Den data som går att följa upp är lärares rapporteringsgrad, giltig och ogiltig frånvaro, skillnader mellan flickor och pojkar samt skillnaden mellan skolor.

Rätt resurser till rätt skolenhet

Tillval Frånvarostatistik: 

  • Jämför skillnaden för giltig och ogiltig frånvaro mellan skolor. 
  • Synliggör frånvarotrender mellan månader eller år. 
  • Sammanställer underlag att utgå från vid fördelning av resurser.
  • Visar lärares rapporteringsgrad månad för månad.
  • Levereras, till kunder som haft Skola24 Frånvaro en längre period, med aggregerad data från tre år tillbaka i tiden. 

Se mönster och trender

Följ upp skillnaderna mellan skolor, flickor och pojkar, giltig och ogiltig frånvaro eller mellan månader och år.

Med tillvalet Frånvarostatistik får skolan, organisationen eller kommunen en tydlig grafisk översikt, data i tabellform eller grafisk summering, exportmöjligheter av data samt ett snabbt och enkelt verktyg för huvudmän att organisera och planera sin verksamhet utifrån.  

Artiklar

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av våra säljare för att få en prisuppgift eller en visning?

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!