Utökade meddelanden

fill-color Created with Sketch.

Utökade meddelanden är ett tillval till Skola24 Frånvaro som gör det möjligt för skolan att aktivera sms som utskicksmetod för flera typer av meddelanden. Till exempel gör detta det möjligt för föräldrar att automatiskt bli meddelande om eleven varit frånvarande vid flera lektioner eller tillfällen under samma dag. Meddelandet skickas till de mobilnummer som är registrerade i Skola24.