Sms-avisering

fill-color Created with Sketch.

Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro som automatiskt skickar ett meddelande till föräldrar om eleven varit frånvarande. Meddelandet skickas till de mobilnummer som är registrerade i Skola24.

 

Systemet skapar också en sammanställning över elevernas frånvaro och vilka föräldrar som har fått en sms-avisering. Sammanställningen finns tillgänglig för ansvarig lärare samt administratörer. 

Inställningar efter skolans behov

Det går att ställa in sms-aviseringen på flera olika sätt så att det passar just er skola.

  • Det är valbart om meddelandet ska skickas efter dagens första lektion, efter dagens sista lektion eller vid en valfri tidpunkt. 
  • Skolan har möjlighet att anpassa innehållet i det meddelande som skickas till föräldrarna.
  • Det går att välja vilka frånvaroanledningar som ska generera ett sms.