Utökade meddelanden

fill-color Created with Sketch.

Utökade meddelanden är ett tillval till Skola24 Frånvaro som gör det möjligt för skolan att aktivera sms som utskicksmetod för flera typer av meddelanden. Till exempel gör detta det möjligt för föräldrar att automatiskt bli meddelande om eleven varit frånvarande vid flera lektioner eller tillfällen under samma dag. Meddelandet skickas till de mobilnummer som är registrerade i Skola24.

Inställningar efter skolans behov

Det går att ställa in sms-aviseringen på flera olika sätt så att det passar just er skola.

  • Det är valbart om meddelandet ska skickas efter dagens första lektion, efter dagens sista lektion eller vid en valfri tidpunkt. 
  • Skolan har möjlighet att anpassa innehållet i det meddelande som skickas till föräldrarna.
  • Det går att välja vilka frånvaroanledningar som ska generera ett sms.