Verklig frånvaro i förhållande till erbjuden tid

squiqqly Created with Sketch.

Skola24 Frånvaro

Skola24 Frånvaro ger skolan rätt förutsättningar att lyckas med de rutiner som krävs för att hantera elevers frånvaro. Frånvaro i kombination med Schema är ett effektivt stöd för frånvarorapportering, frånvaroanmälan, ledighetsansökan, rapporter och aviseringar. Funktioner som underlättar viktig uppföljning på såväl individnivå som för hela klasser.

 • Automatisk överföring från Skola24 Schema till Skola24 Frånvaro.
 • Schema för en enskild elev återspeglas rätt i frånvaron.
 • Anmälan på exakta tidpunkter räknas bort från lektioner.

Kraftfulla tillval till Frånvaro

Med få klick tar läraren del av översikt och rapporterar sina lektioner som finns i schemat. Schemabrytande aktiviteter med mera hanteras enkelt.

Föräldrar anmäler frånvaro via telefon, i app eller på webben.

 

Frånvaroanmälan och beviljad ledighet för lärarens undervisningsgrupper och mentorsgrupper syns i rapporteringsvyn. Frånvaro kan registreras för del av dag, del av lektion och anges i exakt tid.

Välj mellan standardrapporter eller designa egna rapporter med olika innehåll och utformning. Rapporter möjliggör uppföljning och insatser för att främja och förenkla närvaro i skolan.

Grafisk rapport ger god överblick över frånvaromönster.

Hantera närvaro på fritidshemmet

 • Schemalägg elevens tid genom att ange återkommande veckoschema eller schema med olika veckointervall.
 • På ett enkelt sätt kan föräldrar meddela om tillfällig frånvaro eller planerad ledighet. Föräldrar behöver endast göra en frånvaroanmälan eller ledighetsansökan eftersom den automatiskt slår igenom för både skolan och fritidshemmet. 
 • Det finns möjlighet att mata in två schematider på samma dag, före skolan och efter skolan. Systemet kan även hantera tillfälliga ändringar exempelvis tidigare hämtning.

Statistik och uppföljning på fritidshemmet

 • Få en snabb överblick över elevens vistelsetid för en önskad vecka eller ett specifikt datum eller tidpunkt.
 • Ta fram statistik för att jämföra schemalagd tid, faktisk närvaro- och frånvarotid.
 • Vid avvikande öppettider som exempelvis skollov kan fritidshemmet filtrera fram förväntat antal elever vid lunchtid för att laga rätt antal portioner mat. 
 • Använder kommunen Skola24 Lokal kan fritidshemmets personal boka lediga tider i exempelvis idrottshallen eller bildsalen. 

Frånvaroprocessen

Frånvaroprocessen.png

Ladda ner guiden

Fyll i din e-postadress så får du guiden till din inkorg som hjälper dig att vända frånvaro till närvaro. 

 

 

Starta #närvaroeffekten

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningsens mål på ett negativt sätt.
 

#närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. 

 

Ladda ner guiden Starta #närvaroeffekten för att läsa mer. 

Frånvarobevakning är en prenumeration av en rapport som visar frånvaro över viss procent eller antal frånvarande dagar i sträck. Flera olika roller i systemet kan prenumerera på rapporten, exempelvis rektor och vårdnadshavare. 

Genom att prenumerera på elevernas totala frånvaro (både anmäld och oanmäld) får olika målgrupper kännedom om en elev riskerar att förlora för mycket undervisning.

Tre tips för att öka skolnärvaro

 • Korrekt och bra schema

  Vikten av ett bra, individuellt och exakt schema. Schemat har en avgörande betydelse för närvaroarbetet. Upplevelsen av schemat och hur den slutgiltiga statistiken från frånvarosystemet faller ut beror på schemaläggningen.
 • Rapportera all frånvaro

  Ofullständig registrering kan bli ett omfattande problem. För att all frånvaro ska registreras måste systemet kännas enkelt, effektivt och pålitligt. Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad. Syftet med att rapportera och anmäla frånvaro är att säkerställa elevernas rätt till utbildning.
 • Se elevens frånvaromönster

  Att både skola och föräldrar reagerar på frånvaro och tillsammans arbetar för att motverka den är en förutsättning för att elever ska uppleva att närvaro i skolan är viktigt. Det är viktigt att det finns personer med ett uttalat ansvar för att arbeta med problematisk frånvaro.

Vill du veta mer om Skola24s erbjudande? Välkommen att kontakta oss idag.

Är du intresserad av att köpa Skola24 Frånvaro eller någon annan produkt? Vi hjälper gärna till att boka in visningar, bestämma vårt nästa möte eller bara prata om dina utmaningar.