Närvaroarbete startar i rätt frånvarosystem

fill-color Created with Sketch.

Kraftfulla tillval till Frånvaro

Närvaro börjar med ett flexibelt schema

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningsens mål på ett negativt sätt.
 

#närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. 

Starta #närvaroeffekten

 

Schema

Planering för närvaro - vikten av ett bra, individuellt och exakt schema

Motivera

Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad - vilja, förståelse, möjlighet till rätt system

Registrera

All frånvaro måste registreras - frånvaro anmäls, lektioner rapporteras och ledighet beviljas

Reagera

Elevens närvaro är viktig - motverka frånvaro redan från första tillfället

Agera

Samverka i skolnärvaroarbetet - underlätta återgång till närvaro 

Samarbete med närvaro i fokus

I Sveriges kommuner kan det idag finnas så många som ca 5000 elever som har ogiltig frånvaro i mer än en månad på en termin. Ett år av utanförskap kostar samhället ca en halv miljon kronor per person som drabbas förutom det lidande och den utsatthet som personen upplever. Skövde kommun har inlett ett arbete med företaget Skola24 för att hitta en framgångsrik väg framåt i att vända problematisk frånvaro till närvaro samt med en målbild att bli Sveriges bästa närvarokommun.

Tre enkla tips för att öka skolnärvaro

  • Korrekt och bra schema

    Vikten av ett bra, individuellt och exakt schema. Schemat har en avgörande betydelse för närvaroarbetet. Upplevelsen av schemat och hur den slutgiltiga statistiken från frånvarosystemet faller ut beror på schemaläggningen.
  • Rapportera all frånvaro

    Ofullständig registrering kan bli ett omfattande problem. För att all frånvaro ska registreras måste systemet kännas enkelt, effektivt och pålitligt. Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad. Syftet med att rapportera och anmäla frånvaro är att säkerställa elevernas rätt till utbildning.
  • Se elevens frånvaromönster

    Att både skola och föräldrar reagerar på frånvaro och tillsammans arbetar för att motverka den är en förutsättning för att elever ska uppleva att närvaro i skolan är viktigt. Det är viktigt att det finns personer med ett uttalat ansvar för att arbeta med problematisk frånvaro.