Närvaroarbete startar i rätt frånvarosystem

fill-color Created with Sketch.

Telefonanmälan är ett tillval till Skola24 Frånvaro och gör det möjligt att anmäla frånvaro direkt i Skola24 via telefon. Skolan delar ut ett telefonnummer och vid uppringning startar röstinstruktioner. Efter avslutat samtal är frånvaron synlig i Skola24 Frånvaro för förälder, undervisande lärare och skoladministratör.

 

Fler fördelar med Telefonanmälan

Sms-avisering

Sms-avisering är ett tillval till Skola24 Frånvaro och skickar meddelande automatiskt till förälder vars barn har registrerats som frånvarande i Skola24. Meddelandet skickas till det mobilnummer som är registrerat på föräldern.  Skolan behöver ingen tillgänglig personal för att meddela föräldrar om elevfrånvaro.

 

Fler fördelar med Sms-avisering

Ledighetsansökan

Tillval Ledighetsansökan är en digital ledighetsansökan i Skola24 Frånvaro för föräldrar och myndiga elever.  Tillvalet har en funktion för samtycke vilket innebär att ansökan endast kan behandlas om båda vårdnadshavarna undertecknar ledighetsansökan.

 

Fler fördelar med Ledighetsansökan

Måltidskollen

Måltidskollen är ett tillval till Skola24 Frånvaro och underlättar arbetet med att motverka det matsvinn som finns i skolorna. I Sverige slängs i genomsnitt 19 kg mat, som egentligen hade kunnat ätas upp, per person och år. I skolmatsalar och andra storkök slängs ungefär 35 000 ton mat i onödan varje år. Måltidskollen ger rätt underlag för rätt antal måltider.

 

Fler fördelar med Måltidskollen

Skola24 deltar på Almedalsveckan 2021

Behövs nationell frånvarostatistik för att skapa en likvärdig skola? Kan den nationella statistiken öka skolornas förståelse för hur de arbetar med hög frånvaro? Skola24 bjuder in en panel för diskussion den 5 juli. 

Vi följer och rapporterar Almedalen, häng gärna med oss.
Varmt välkommen.

 

Läs mer om Almedalen 2021

Frånvaroprocessen

Frånvaroprocessen.png

Hantera närvaro på fritidshemmet

Komplettera Skola24 Frånvaro med vår produkt för fritidshemmet. Elevens hela skoldag samlas i samma databas vilket möjliggör fullständiga underlag för analys och planering samt smidighet för föräldrar och personal. Skola24 Fritidshem ger möjlighet för föräldrarna att planera vistelsetid, ledighetsansökan och frånvaroanmälan på ett ställe. Fritidshemmets personal får en snabb överblick över elevens planerade tid och kan enkelt ta fram statistik. 

Samarbete med närvaro i fokus

I Sveriges kommuner kan det idag finnas så många som ca 5000 elever som har ogiltig frånvaro i mer än en månad på en termin. Ett år av utanförskap kostar samhället ca en halv miljon kronor per person som drabbas förutom det lidande och den utsatthet som personen upplever. Skövde kommun har inlett ett arbete med företaget Skola24 för att hitta en framgångsrik väg framåt i att vända problematisk frånvaro till närvaro samt med en målbild att bli Sveriges bästa närvarokommun.

Tre tips för att öka skolnärvaro

  • Korrekt och bra schema

    Vikten av ett bra, individuellt och exakt schema. Schemat har en avgörande betydelse för närvaroarbetet. Upplevelsen av schemat och hur den slutgiltiga statistiken från frånvarosystemet faller ut beror på schemaläggningen.
  • Rapportera all frånvaro

    Ofullständig registrering kan bli ett omfattande problem. För att all frånvaro ska registreras måste systemet kännas enkelt, effektivt och pålitligt. Att i tid uppmärksamma frånvaro gör stor skillnad. Syftet med att rapportera och anmäla frånvaro är att säkerställa elevernas rätt till utbildning.
  • Se elevens frånvaromönster

    Att både skola och föräldrar reagerar på frånvaro och tillsammans arbetar för att motverka den är en förutsättning för att elever ska uppleva att närvaro i skolan är viktigt. Det är viktigt att det finns personer med ett uttalat ansvar för att arbeta med problematisk frånvaro.

Starta #närvaroeffekten

Fyll i din e-postadress så får du guiden till din inkorg som hjälper dig att vända frånvaro till närvaro. 

 

 

Närvaro börjar med ett flexibelt schema

För att säkerställa elevernas rätt till utbildning måste elevernas frånvaro registreras, följas upp och vid behov åtgärdas. Det finns stor risk att frånvaro kan påverka elevens utveckling mot utbildningsens mål på ett negativt sätt.
 

#närvaroeffekten är ett stöd för huvudmän och skolor i arbetet med att effektivt minska frånvaron och strategiskt börja öka närvaron. Skolor i kommuner och organisationer som arbetar enligt #närvaroeffekten kommer att se resultat. 

 

Ladda ner guiden Starta #närvaroeffekten för att läsa mer. 

Skola24 Webinar: Skolfrånvaro - inte bara ett virus

Skola24 Webinar "Skolfrånvaro - inte bara ett virus" hölls tisdagen 2 juni kl.13.00

 

Under 15 minuter berättade vår verksamhetsspecialist, Ingrid Martens, om att frånvaro inte bara är ett virus. Hon visade på hur antalet frånvaroanmälningar har förändrats under pandemin och diskuterade olika orsaker.

 

Ingrid berättade också om nationella frånvaromönster i år och förra året, Covid-19 i relation till andra smittsamma sjukdomar och hon gick igenom Skolverkets frånvaroundersökning.