Skola och fritids under corona

Coronapandemin har satt sina spår i hela samhället. Denna gång har vi fått följa en grundskola med årskurs F-6, samt fritids i Falköpings kommun.

Under rådande situation finns många restriktioner och rekommendationer att rätta sig efter. Skolorna gör sitt yttersta för att följa direktiven och hitta fungerande lösningar med syfte att minimera riskerna för eventuell smittspridning.

20200424_123811.jpgVindängens skola och fritidshem delar med sig av omställningarna.

  • Föräldrar lämnar och hämtar sina barn utomhus.
  • All gymnastik på skola och fritids är förlagd utomhus och utövas i vanlig klädsel för att slippa ombyten och dusch i trånga utrymmen.
  • All mat serveras på tallrik av personal i skolbespisningen.

Personal förklarar att man ser till att hålla avstånd i leden och så gott det går på andra ställen. I klassrummet och vid lek är barnen förstås nära sina klasskamrater, men man försöker begränsa umgänget med andra klasser. Det har blivit en del korrigeringar i schemat, där man skjuter på raster och måltider för att minimera antalet personer som vistas på samma plats samtidigt.

Fritidspersonalen berättar att de på möten varit eniga om att de ska hjälpas åt och tillsammans göra vad de kan för att underlätta under rådande situation. Till exempel utföra extra städning när de får tid över. Det kan vara avtorkning av bord, handtag, Ipads mm. När de delar frukt har de börjat använda handskar och när det finns behov hjälper de till att stötta vid serveringen i matsalen.

- På fritids är vi utomhus så mycket som möjligt. Vi försöker vara påhittiga och anordna olika aktiviteter på skolgården, säger Camilla Leijon, som är fritidsledare på skolan.

20200424_114825.jpgCamilla berättar att barnen tycker det är roligt att vara ute och att det är extra härligt nu när det är så fint väder. När Skola24 besöker skolan hörs musik ur högtalare på framsidan, där barn leker och spelar basket. På andra delar av skolgården, spelar man bandy, gungar eller är på fotbollsplanen.

- Barnen är fantastiskt duktiga och anpassningsbara till nya rutiner. De är förstående och positiva till omställningarna och är noggranna med till exempel handtvätt.

Trots att barnen tycker om att vara på fritids har närvaron sjunkit markant.

- Eleverna går i skolan, men eftersom en del föräldrar är permitterade eller hemma för milda förkylningssymtom, går många hem när skoldagen är slut.