Tack för att du deltog

Använd frånvarodata för att skapa skolnärvaro 

28 mars 2023

Webbinariet spelades in, delen där Malin Gren Landell pratade är bortklippt från inspelningen. Här hittar du inspelningen: Använd frånvarodata för att skapa skolnärvaro

Vill du kika igenom de presentationer som visades så hittar du de här: 
Gren Landell 
Tommy Mossberg

Har du frågor om tillvalet Frånvarostatistik är du välkommen att kontaka oss på sales@skola24.com

NYHET | Frånvarostatistik

fill-color Created with Sketch.

I mars releasades ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro - som heter Frånvarostatistik. 

Med hjälp av Frånvarostatistik kan huvudmannen utgå ifrån rapporter för att exempelvis fördela resurser eller planera i organisationen. 

 

Följ upp skillnaderna mellan skolor, flickor och pojkar, giltig och ogiltig frånvaro eller mellan månader och år.

Bygg din egen frånvaroutbildning

 

Kursen Frånvaro Fördjupning är ett utbildningsupplägg som består av ett antal olika delar, block. Utifrån dessa block sätter ni samman er egen utbildning, helt utifrån era behov.

 

​Blocken är indelade i tre olika delar; Få ut det mesta av Skola24, Fördjupning samt Workshop. Förbättra ert arbete med importer, hjälp lärarna att använda systemet på bästa sätt, arbeta mer effektivt med era sammanställningar eller djuparbeta med att vända frånvaro till närvaro under en anpassad workshop.