Använd frånvarodata för att skapa skolnärvaro

Tisdag den 28 mars 2023 kl 13.00-13.50

Under mars månad releasades ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro, Frånvarostatistik. I samband med detta lyfts frånvarodiskussionen i Skola24 Webinar tillsammans med Malin Gren Landell, Pernilla Jernold och Tommy Mossberg. 

Malin Gren Landell, psykolog, psykoterapeut, forskare och författare med fokus på skolan. Malin ger en bild av olika närvaroarbeten och hur man som kommun kan använda närvarodata för att bygga skolnärvaro.


Pernilla Jernold, Planeringschef på Stagneliusskolan. Stagneliusskolan arbetar aktivt med att hitta mönster i elevernas frånvaro med hjälp av den grafiska rapporten i Skola24 Frånvaro. För att tidigt kunna sätta in stöd arbetar Stagneliusskolan med en åtgärdstrappa.

 

Vår Produktchef, Tommy Mossberg, berättar om ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro – Frånvarostatistik. Han berättar också hur Skola24 arbetar med integrationer och öppna data.

Här hittar du material från webbinariet: Använd frånvarodata för att skapa skolnärvaro

Trio.jpg

NYHET | Frånvarostatistik

fill-color Created with Sketch.

I mars releasades ett nytt tillval till Skola24 Frånvaro - som heter Frånvarostatistik. 

Med hjälp av Frånvarostatistik kan huvudmannen utgå ifrån rapporter för att exempelvis fördela resurser eller planera i organisationen. 

 

Följ upp skillnaderna mellan skolor, flickor och pojkar, giltig och ogiltig frånvaro eller mellan månader och år.