Håltimmar

Varför finns håltimmar? Schemaläggaren strävar efter så få håltimmar som möjligt men håltimmar är faktiskt oundvikligt eftersom skolan måste erbjuda valbara kurser och ämnen samt individuella scheman. Trångboddhet eller lärarbrist är också två faktorer som gör att det ibland uppstår håltimmar. 

Håltimmar 700.jpg

Då och då är det oundvikligt att schemat får håltimmar mellan lektionerna. Håltimmarna väger hela tiden mot elevens valfrihet till de individuella delarna av skoldagen så som vilket språk och vilka valbara ämnen eller kurser eleven valt. Ibland är årskurserna stora och ibland är de mindre. Det året som en stor årskurs går blir skolan mer trångbodd och schemaläggarens frihet minskar. Schemaläggaren måste också exempelvis ta hänsyn till skolskjutsar, lunchtider, tid för ombyte efter idrotten samt tider för hemspråk som oftast planeras centralt i kommunen. 

Ibland ska en grupp elever i en klass ska ha undervisning samtidigt som de andra i klassen inte har någon gemensam kurs. Det kan vara så att man har två spanskagrupper men bara en spansklärare. Då måste det vara två språkblock. Varje elev har då håltimma  i något av blocken. Det kan också vara så i grundskolan att det finns udda antal halvklassaktiviteter. Ena halvan går på musik när den andra har hemkunskap, men när ena halvan är på bild har den andra halvan inget att göra.

Även om det inte finns några organisatoriska förutsättningar som tvingar fram håltimmar. Kan det hända att schemat är så komplicerat att det faktiskt inte går att hitta en lektion med både ledig lärare och sal att lägga i luckan.

Det finns många förklaringar till varför håltimmar finns och schemaläggaren gör alltid sitt bästa för att undvika dem men ibland är det omöjligt.