Tjänstefördelning

En tjänstefördelning i skolans värld är kortfattat en beskrivning av vilka lärare med vilka ämnen som arbetar på skolan. Detta är en av förutsättningarna som schemaläggaren måste ta hänsyn till vid schemaläggning. 

Rektor 700.jpg

Varje vårtermin görs ett stort arbete av skolans rektor med att fördela undervisning inför kommande läsår. Tidsåtgången för de olika arbetsuppgifterna måste uppskattas för att säkerställa att arbetsuppgifterna ryms inom lärarens arbetstid. Andra uppgifter än att undervisa kan vara mentorskap, lovskola, rastvakt eller rättning av nationella prov. 

I tjänstefördelningen finns bland annat lärares arbetstid, vilka ämnen läraren har behörighet för samt hur många timmar av varje ämne som behöver läggas ut. Exempelvis kanske en lärare har behörighet för samhällskunskap och geografi och arbetar deltid med lediga dagar på onsdagar och fredagar. En annan lärare har exempelvis behörighet i svenska och religion och arbetar också deltid med ledig dag på onsdagar. Schemaläggaren, som arbetar på en liten skolan med få lärare, kan då inte lägga samhällskunskap, geografi, svenska eller religion på onsdagar vilket kan skapa svårigheter i schemaläggningen

Tjänstefördelningen måste leva upp till både skollagen och läroplanen samt säkerställa att det finns nog med resurser för att alla elever ska nå upp till kunskapskraven.