Ämnen och kurser - garanterad undervisningstid

På grundskolan läser eleverna ämnen och får ämnesbetyg vilket gör slutbetyget i åk.9 det eleven söker in på till gymnasiet. På gymnasiet läser eleverna kurser och får ett betyg per kurs som blir det resultat som eleven söker vidare på efter gymnasiet om eleven vill läsa vidare. 

Ämnen och kurser.jpg

Ämnen och kurser

Skolan måste erbjuda ett antal ämnen eller kurser men kan också frivilligt erbjuda vissa ämnen eller kurser till sina elever. Detta är reglerat i Skollagen och Skolförordningen. Obligatoriska ämnen på grundskolan är bland annat Svenska, Matematik, Idrott- och hälsa samt Engelska. Att läsa ett modernt språk är också obligatoriskt men språket väljer eleven själv utifrån vad skolan erbjuder. 

Timplan för grundskolan

Gymnasieskolans program och kurser

Garanterad undervisningstid

Alla elever har en så kallad garanterad undervisningstid som är reglerad i Skollagen. Den garanterade undervisningstiden är hur många timmar i respektive ämne eller kurs som skolan måste undervisa eleven i. Exempelvis måste grundskolan undervisa eleven i ämnet Bild i 230 h. På lågstadiet ska eleven undervisas i 50 h, på mellanstadiet i 80 h och på högstadiet i 100 h. Det är viktigt att schemaläggaren tar höjd för fler timmar i schemat än den garanterade undervisningstiden eftersom vissa timmar faller bort vid oförutsedda aktiviteter.  Det är också viktigt att schemaläggaren lagt in alla frilufts- och studiedagar i schemas läsårstider innan schemat börjar läggast så att alla elever får sin garanterade undervisningstid. 

Läroplan- och kursplan för Grundskolan

Läroplan- och kursplan för Grundsärskolan

Läroplan- och kursplan för Sameskolan

Läroplan- och kursplan för Specialskolan

Läroplan, progam och ämnen för Gymnasieskolan

Läroplan, progam och ämnen för Gymnasiesärskolan