Frånvaroanmälan och frånvarorapportering

Det är vårdnadshavaren eller myndig elev som frånvaroanmäler eleven vid sjukdom eller annan ledighet. Det är läraren som frånvarorapporterar under lektionen. God frånvarorapportering och frånvaroanmälan är jätteviktigt för att se elevens frånvaromönster. 

Frånvaroanmälan 1400.jpg

Frånvarorapportering

I en idealskola är alla lektioner frånvarorapporterade till 100% av alla lärare men ibland finns det lektioner som inte frånvarorapporterats. Att inte alla lektioner är frånvarorapporterade kan bero på många olika saker som att rapporteringen krånglat vid vikariehantering, att läraren inte har god tillgång till dator eller helt enkelt oförståelsen av hur viktig rapporteringen är. Skolan är skyldig att rapportera in frånvaro samma dag som lektionen äger rum men undantag kan ske om exempelvis frånvaron gäller för skoldagens sista lektion.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan gör vårdnadshavare eller myndig elev via olika kanaler som frånvaroleverantörerna erbjuder, exempelvis via telefon, app eller webb. Frånvaroanmälan för en dag måste i de flesta fall ske innan ett visst klockslag om den ska slå igenom för dagen. Frånvaroanmälan som behöver göras senare än så kan alltid läggas in manuellt av skolpersonalen.

Frånvaromeddelande

För en minderårig elev är skolan skyldig att samma dag meddela vårdnadshavare eller föräldrar om eleven inte kommer till skolan och inte är frånvaroanmäld. Informationen kan lämnas på olika sätt men det viktigaste är att skolan försäkrar sig om att informationen nått fram. Oftast sker detta via sms, telefon eller mail. 

Ledighetsansökan

Om en elev behöver vara ledig från skolan kan en myndig elev eller vårdnadshavaren skicka in en ledighetsansökan till skolan. Ledighetsansökan kan godkännas eller avslås, det avgörs i varje enskilt fall. Rör det sig om en längre period måste rektorn godkänna eller avslå ansökan. Ett komplement till en godkänd ledighetsansökan kan göras där läraren gör upp en plan av vad eleven behöver ta ikapp för ersätta den kunskap klassen fick vid ledigheten. De flesta skolor förespråkar att semesterresor sker under lovveckor för elevens kunskapsinhämtnings skull.